Volden Group viderefører sin oppdrettssatsing med base i Alta. Med til sammen 22 laksekonsesjoner er en gigantisk industri-satsing på trappene.

Gode priser og fremtidsutsikter i næringa har ført til stor aktivitet. Voldens framstøt mot Marine Harvest var sannsynligvis høyst nødvendig for å beholde lokal kontroll. Når en gigant som John Fredriksen gjør sitt inntog i næringa, går det fort i svingene. Volden Group har med dette oppkjøpet lagt til rette for ett av de mest spennende industriprosjektene i Finnmark, en satsing som allerede i dag omfatter fem kommuner og stor verdiskaping og sysselsetting.

Norsalar-anlegget på Møllenes i Kåfjord har ligget brakk i lang tid, nærmest som en påminnelse om at intet tre vokser inn i himmelen. Heller ikke i oppdrettsnæringa. Nå kan anlegget bli utgangspunkt for en gigantisk etablering av ny virksomhet. Bare slakteridelen kan gi 100 arbeidsplasser, samtidig som ringvirkningene for denne type anlegg er formidabel i lokalsamfunnet og regionen. Direkte og indirekte arbeidsplasser vil kunne telle flere hundre, avhengig av både produksjonsform og markedsendringer.

Det er ikke vanskelig å skjønne at Alta kommune har engasjert seg sterkt for å overbevise Volden Group om at det er riktig å satse i Kåfjord. Mye tyder på at Alta Kraftlag også er en viktig brikke i dette puslespillet, all den tid store summer er investert i selskapet med kraftlagspenger, som i bunn og grunn stammer fra folk flest. Origo Kapital som er 70 prosent eid av kraftlaget, er et instrument for lønnsom aktivitet i regionen, men det forhindrer ikke at forhistorien forplikter.

Industri-satsingen i Kåfjord har naturligvis en helt åpenbar forutsetning. Alt av miljøkrav må oppfylles. Det er i alles interesse, ikke minst i en nasjonal laksefjord med direkte link til en av verdens beste laksestammer. Like viktig er det at Volden Group klarer å bygge gode relasjoner og naboskap. Så langt har aktiviteten på Simanes vært omstridt. Her kan Alta kommune være en viktig medspiller, ikke minst i forhold til nødvendig infrastruktur og tilrettelegging.

God påske!

I skrivende stund er det strålende påskevær i Alta. Det betyr perfekte forhold for noen dager med velfortjent ferie og mulighet for å pleie familie, venner og seg selv, enten turen går til fjells eller ut på terrassen. I påsken er fordelene med å bo i Finnmark spesielt fremtredende, med naturen rett utenfor stuedøra og fantastiske muligheter. Vi ønsker alle våre lesere en god påske!