Appell holdt under markeringen utenfor Alta rådhus fredag 26. januar:

Finnmarkssykehuset må bygges opp i Alta. Jeg støtter det arbeidet som gjøres for å styrke tilbudet til de kronisk syke . Men det er helt feil å bygge ned det dagkirurgiske tilbudet i Alta. Her er direktør og styreleder på helt feil spor.

Finnmarkssykehuset har en unik sjanse for å få kontroll over sine ventelister og her er to operasjonsstuer i Alta en viktig del av løsningene.

Pasientbehandlingen vil styrkes samlet i fylket, det samme gjelder økonomien til Finnmarkssykehuset i tillegg til utdanning og rekrutteringen av sykepleiere og leger.

Alta, Hammerfest og Kirkenes må jobbe sammen.

Slik det er nå settes vi opp mot hverandre. Sammen er vi sterkere med tanke på den oppgaven vi har fått. Vi skal gi et best mulig behandlingstilbud for våre pasienter.

Det er noe galt når vi har en stadig voksende administrasjon.

Vi har flere direktører i norsk helsevesen enn intensivsenger i Norge.

Og vi må heller ikke bygge ned rus og psykiatritilbodet i Finnmark. Ikke bygg ned Alta eller Tana!

Vi må stå sammen, sammen er vi sterke. Dette gir vi oss ikke på!

Thoralf Enge

FTV OF Finnmarkssykehuset