Alta kommune skal ha mye skryt for evnen til å være på tåhev når det gjelder industriarealer, en satsing som utvilsomt har vært en betingelse for framveksten av en senterfunksjon i hele regionen.

Trond Ivar Pedersen i Styro eiendom og produksjonsdirektør Frank Ivar Isaksen i Jackon var i fredagens Altaposten full av lovord om Skillemoen næringspark – og det er ei jungeltromme vi tror vil gå sin seiersgang i tiden som kommer. Utsikter for investeringer på flere milliarder kroner er lovende.

Her er det fasiliteter for et mangfold av aktører, ikke minst de som trenger volum til sin produksjon og aktivitet. Vi er helt enige i at det ligger til rette for næringsklynger og samarbeid, noe som gjerne blir en bonus når fagmiljø og innovasjonskraft forenes.

I ettertid tenker man kanskje at utviklingen i Alta har kommet av seg selv, men det er behov for en fremoverlent plan- og samfunnsavdeling og politikere som skjønner verdien av forutsigbarhet.

I mange tiår har Alta vært flinke på dette området, helt fra etableringen av Bukta industriområde og etter hvert fleretrinns-rakett i Aronneskjosen og Altahøyden. Det er naturligvis mulig å diskutere både plassering og størrelse på tomtene, men vi tror handlekraften har betydd mye for attraktiviteten i områdene.

Det har ikke vært tid og anledning til endeløse diskusjoner, med fare for å oppfylle ordtaket; “mens gresset gror, dør kua.” Tempoen i utvikling og knoppskyting har krevd raske beslutninger, noe man naturligvis også kan si om boligtomter. Her har det gått mer i rykk og napp, så ja-kommunen må fungere på mange plan for å tilrettelegge optimalt.

Sjørettet areal har også vært etterspurt gjennom mange år, så nå blir det ekstremt spennende å se hva som skjer med Langnes og en aktør med planer om landbasert oppdrett

Finnmarkseiendommen har fått kjeft for å bidra til å presse priser, men akkurat denne høsten er det gode grunner for å rose Fefo for proaktiv holdning og evne til å bli enige med Alta kommune om Skillemoen.

Her lå det lenge an til seigt rettsoppgjør, men det meste tyder på at festeavgift ikke skremmer bort interne eller eksterne etablerere. Å komme fram til en omforent løsning var viktig, ikke minst for å spare tid. Likefullt er det viktig at Alta kommune har fått hånden på rattet.

Før helga kom også meldingen om at Fefo vil være med på byutvikling og bolyst-prosjekter i Finnmarks største by. Dermed ga de også grønt lys for Altaparken, en positivitet vi tror blir avgjørende for muligheten til å realisere hele eller deler av parken for Alta IF.

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør