Et svik i dette spørsmålet ville gjort det mer nærliggende for Pedersen å drikke svartadaudir på flyplassen. Etter utallige forsikringer om skilsmisse gjennom valgkampen, kunne man strengt tatt sprette korkene lenge før valgdagen. Meningsmålingene tatt i betraktning.

Wenche Pedersen tok nok munnen for full da hun jublet kollektivt for hele Finnmark. Meningsmålingen som ble tatt opp etter stortingsvedtakene er neppe valid i hele fylket så mange år etter, og vi tror mange sliter med å finne de katastrofale konsekvensene av en felles fylkeskommune.

Spørsmålet er videre om man risikerer bakrus, hvis ikke regjeringen akter å pøse penger og tjenester inn i et prosjekt mange hevder er uten bærekraft.

Hvis Alta takker for seg og fraflyttingen fortsetter i samme tempo, kan fylkeskommunens oppgaver råtne på rot, enten det er kollektivtransport eller videregående skoler som skal planlegges.

Reformen var nemlig basert på servicetilbudet for et visst antall innbyggere, ikke de lange avstandene eller følelsen av identiteten som finnmarking viskes ut. Derfor vil en egen fylkeskommune for 50.000 innbyggere regnes som temmelig spesielt.

Vi tror samtidig det kan bane vei for en diskusjon om to forvaltningsledd, riktignok med en eller annen form for regionalpolitisk faktor. Det er etter vår mening mangel på nærhet og kjennskap til politikerne som er det største ankepunktet mot reformen.

Vi tror at absolutt alle ser at regionreformen burde vært bedre forankret hos folk, men vi tror også mange ser at det aller viktigste er kvaliteten i den servicen som ytes. Da blir spørsmålet om Finnmark fylkeskommune kan takle dette bedre alene enn en sammenslått utgave. Spør vi eksempelvis Utdanningsforbundet sier de nei – og vi tror store deler av næringslivet er i samme båt.

Vi er på linje med fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo som mener en oppsplitting ikke bør være takk og farvel til dialog og samarbeid. Vi tror det finnes områder der fellestjenester er fornuftig, samtidig som vertskapsfunksjoner bør fordeles. En egen samferdselsavdeling er eksempelvis etablert i Vernesenteret i Bukta og bør definitivt videreføres.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør