– Vil færre elever fullføre videregående opplæring med dagens struktur?

foto