Kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i TV 2 gir i en lengre kronikk uttrykk for store mengder frustrasjon over den kjipe situasjonen våre TV-kunder har blitt satt i nå som vi ikke lenger har rettigheter til å vise dem TV 2s innhold.

Vi kjenner selvfølgelig også på den samme frustrasjonen, spesielt på vegne av de kundene som savner TV 2s innhold. Hensynet til seerne var også grunnen til at vi i slutten av mars tilbød TV 2 å videreføre den tidligere distribusjonsavtalen i en lengre periode for å ha tid til en skikkelig dialog og videre forhandlinger for å komme i havn med en ny avtale.

TV 2 hadde altså god mulighet til å unngå svarte skjermer, men sa nei til dette.

Altibox har hele tiden vært tydelige både i media og overfor kundene på at vi ønsker å gjenoppta dialogen og forhandlingene med TV 2. Det gjør vi fordi vi har kunder som ønsker at TV 2 skal være en del av underholdningstilbudet.

De av våre kunder som savner TV 2, savner først og fremst hovedkanalen og/eller nyhetskanalen; godt innhold som TV 2 som kommersiell allmennkringkaster får opptil 135 millioner kroner fra staten hvert år for å produsere. Kundene savner derimot ikke en TV-hverdag der de ikke selv kan velge hvilket innhold som skal være en del av pakka.

TV 2 snakker mye om hva de har avtalt med andre distributører. For oss er det helt irrelevant hva TV 2 avtaler med konkurrentene våre. Vi jobber nemlig ut fra hva som er den beste løsningen for kundene, og det store flertallet av dem er helt enige med oss i at de ikke ønsker å tvinges til å betale for innhold de ikke har bedt om. De trenger heller ikke en tilgang til TV 2 Play for å kunne se innholdet på den skjermen de selv ønsker. Det har våre kunder kunnet gjøre i mange år allerede.

Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke ønsker å tilby alt det TV 2 ønsker å selge. Vi vil så klart tilby alt TV 2s innhold, også strømmetjenester og nisjekanaler. Slik at de kundene som ønsker, får muligheten til å velge dette innholdet.

Vi har fortsatt et håp om at TV 2 starter å vurdere situasjonen ut fra hva som er til det beste for de norske tv-seerne og for TV 2s omdømme og posisjon i markedet, og ikke for lønningene i danske Egmont som eier TV 2.

Men skal vi få til en ny avtale, er vi avhengige av at TV 2 ønsker en dialog med oss, annet enn via avisspaltene. Altibox syntes det var overraskende og trist at TV 2 forlot forhandlingsbordet, men vi har hele tiden vært - og er fortsatt - klare for å forhandle og få på plass en ny avtale med TV 2 med løsninger kundene blir fornøyde med.

Andreas Veggeland

Kommunikasjonssjef Altibox