Det er viktig at det settes et politisk søkelys på krav om videreforedling de ressurser vi i Norge har. Det være seg mineraler og malmer fra Finnmarks fjell, fisken fra Finnmarks kyst, oljen utenfor kysten, bondens produkter mm. Dette er viktig for å ivareta en høyest mulig sysselsetting nært råstoffet.

Vi merker at det er økende interesse for å hente ut mer råstoff fra Norge. Det råstoffet vil være viktig å sørge for blir mest mulig behandlet av hender i Norge.

Samtlige næringer har en sysselsetningsfaktor i form av andre arbeidsplasser, slik som butikk, skole, barnehage og andre vareleverandører. Bergindustrien har en høy sysselsettingsfaktor. En bergverksarbeider sysselsetter 3,5 personer i arbeid i øvrige service næringer. Oppdrettsnæringen sysselsetter vel 1,6 personer. Ved å få økt videreforedlingen av fisk, vil mange kystsamfunn reddes.

Vi merker at bøndene og de som sysselsettes rundt denne næringen også settes under press, og må konkurrere mot produkter fra utlandet.

Det settes politiske virkemidler og krav for å ivareta videreforedling av våre råvarer.

Vi må politisk stoppe ranet av våre råstoffressurser i Norge!

Årsmøtet i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb

foto
Stjernøya Nefelinarbeiderklubb hadde sitt årsmøte denne uka. Foto: Pressefoto