Finnmark, et stort fylke med mange muligheter, og et fylke med et bredt politisk spekter. Finnmark er tradisjonelt sett et rødt fylke, hvor politikken på fylkestinget og i kommunene har stått på venstresiden.

Dette ble brått forandret 11. September 2023. Det fylket som vi er så glad i, hvor sosialdemokratiet har stått sterkt, fikk for første gang på masse tiår  en «blå politisk bølge» veltet over seg.

Fagforbundet Finnmark er bekymret over den «blå bølgen» som er over Finnmark nå. Vil den gi våre medlemmer i kommunal og offentlig sektor trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i sine jobber? Eller vil den skape usikkerhet om privatisering og konkurranseutsetting?

Vi vet at det er snakk om effektivisering, privatisering og konkurranseutsetting i flere kommuner. Dette gjør oss bekymret for lønns- og arbeidsvilkårene og arbeidsplassene for våre medlemmer.

  Fagforbundet Finnmark stiller krav til politikerne, om at våre tillitsvalgte blir tatt med i prosesser og beslutninger, i henhold til gjeldene lov- og avtaleverk.

  Fagforbundet Finnmark skal ikke stå tilbakelent og se på, vi skal brette opp ermene å stå på for å sikre trygghet, stabilitet og forutsigbarhet for våre medlemmer i alle kommuner.

Vedtatt av

Fagforbundet Finnmarks

representantskap