Det er nesten rystende å lese hvordan styreleder i Finnmarkssykehuset forsvarer dir. Hope etter møtet i Alta.

Dir. Hope ga klare beskjeder til Formannskapet han hadde klare mål.

1.Oppgave en var å gjøre jobben han var ansatt for, spare inn 180 millioner.

2. Fjerne saken om ultraren operasjonsstue i Alta.

3. Fjerne dagkirugien i Alta.

4. Overføre pasienter fra Alta-regionen til Finnmarksykehuset, slik at legene ved Finnmarkssykehuset hadde et større pasientgrunnlag til å trene på, ifølge Dir.Hope.

Personlig synes jeg dir. Hope viste dårlig holdning ovenfor befolkninga som hadde møtt opp for å si sin mening utafor møtelokalet Alta Rådhus.

Han gikk bare rett inn i møtelokalet 15 min før møtestart, uten å høre på hva de ca. 200 fremmøtte hadde å si til han. Så her var det tydelig at det var lite og hente for befolkninga.

Som de fleste av møtedeltagere og publikum i salen fikk med seg i starten av møtet, prøvde posisjonspartiene å skape et godt bilde av fremgang den siste tiden med Finnmarkssykehuset. Om den optimismen fortsatt er til stedet, vites ikke.

FrP skulle likt å vite hvor mange pasienter fra Alta-region som nå blir overført til ventelister når dagkirugien forsvinner i neste uke. Det samme gjelder om tilbudet for Øre, Nese, Hals forsvinner. Et tilbud vi har kjempet for i årevis også forsvinner med et pennestrøk, slik ryktene i media sier.

Alta FrP er langt fra fornøyd med situasjon ledelsen og styreleder i Finnmarkssykehuset setter Altas befolkning i. Derfor har Alta FrP i god tid før kommunestyremøte den 20.2.24 sendt sak til ordfører, der vi ber administrasjon se på andre muligheter for slike tjenester i samarbeid med private organisasjoner.

Nå må vi som politikere i Alta tørre å se på andre muligheter for våre pasienter. Vi har brukt for mange tiår til å tru på lovnader fra helseledere og nesten rykket tilbake til start hver gang.

Svein Berg

Alta Frp