«Jeg har veldig tro på at de beste ideene kommer nedenfra og opp. Det er som regel ikke vi politikere som har de beste forslagene til hvordan man skal organisere arbeidet på det enkelte sykehus, og derfor er det så viktig at vi lytter til tillitsvalgte, ansatte og de som er nærmest pasientene», sa Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre på pressekonferansen mandag 13. mai.

Kloke ord. Og dersom dette virkelig var alvorlig ment bør i alle fall uttalelsen fra årsmøtet i Finnmark Legeforening for en knapp måned siden være nyttig lesing for ministeren; der hevder legeforeningen at ledelsen ved Finnmarkssykehuset bidrar til å skape et vrengebilde av utviklingen av spesialisttjenester i fylket, med lav grad av forankring i fagmiljøene, og til dels i sterk konflikt med faglige vurderinger.

Videre er de sterkt bekymret over utviklingen vi nå er vitne til, der konsekvensene av endringene som nå skjer direkte rammer pasientbehandlingen, og mener at dette ikke er en utvikling som bør få fortsette uten at politiske myndigheter griper inn. Det som har skjedd i regi av Finnmarkssykehuset fra desember 2023 og fram til nå medvirker til å destabilisere hele spesialisttjenesten i Finnmark og vil kunne ha langsiktige konsekvenser for pasientbehandlingen i alle fylkets kommuner, advarer de.

Fagmiljøene i Finnmark – også leger ved Hammerfest sykehus – ser dagkirurgien i Alta som viktig for det offentlige helsetilbudet og står fullt og helt bak kravet om å reversere kuttet av dette tilbudet. Nå kreves det voksne beslutninger der fornuften får råde, sier nestleder i legeforeningen, Olav Gunnar Ballo.

Høyt respekterte og svært erfarne kirurger og overleger ved Hammerfest Sykehus, som ortoped Houman Charani og foretakstillitsvalgt Thoralf Enge, har også gjentatte ganger advart sterkt mot en ødeleggende nedbygging av et velfungerende tilbud ved Klinikk Alta.

Charani har beskrevet Hopes tilrådning om nedbygging av dagkirurgien i Alta som farlig kunnskapsløshet fra en nybakt direktør uten medisinsk bakgrunn, og får full støtte av Thoralf Enge, som håper politikerne er sitt ansvar bevisst og griper inn.

Også kreftkirurg Bernt Engebretsen ved Hammerfest sykehus har stilt seg negativ til beslutningen om nedleggelse: Hvis dagkirurgien i Alta legges ned, blir det økt press på Hammerfest sykehus, og sannsynligvis enda lengre ventelister her, har han tidligere uttalt.

Overlege innen Øre/Nese/Hals-faget, Solveig Nilsson Fossan, er heller ikke imponert over direktøren og styret i helseforetaket: «Etter 23 års ansettelse som overlege ved Finnmarkssykehuset er jeg rystet over de tiltak som ledelsen planlegger. Dette gjøres uten at konsekvensene for pasientene er tilstrekkelig vurdert og drøftet med de ansvarlige legene. Det som foregår nå er alvorlig for pasienter i hele Finnmark, og det må folk og ansvarlige politikere forstå», sier hun.

Sammen med ØNH-spesialist Trond Evensen er Nilsson Fossan krystallklar; ledelsen i Finnmarkssykehuset kan umulig ha satt seg inn i hva som blir konsekvensen av å kutte kirurgien i Alta, sier de og karakteriserer dette som en ren skrivebordsjobb – gjort uten at man har tenkt på de langsiktige konsekvensene for både pasienter, ansatte og helseforetaket som helhet. Kirurgikutt i Alta er en skjult økonomisk bombe; reisekostnadene skyter i været, hevder de. Vi er tilgjengelig og har mye å bidra med, men er aldri blitt spurt – hverken fra Hope, medisinsk direktør Hauge eller noen andre, sier de to legespesialistene med til sammen mer enn 70 års erfaring.

Klar tale fra medisinsk fagpersonell med inngående kunnskap om problematikken, altså – men uten at direktør Hope, styreleder Nymo Helli og store deler av styret har vært villig til å lytte.

«Det er de som står i det hver eneste dag som kan dette best – fagfolkene vet som regel best», uttalte altså helseminister Vestre under mandagens pressekonferanse. Men den ledelsesfilosofien er åpenbart ikke Finnmarkssykehusets administrerende direktør Ole Hope med på. Et utdatert syn på ledelse, har for øvrig presidenten i Den norske legeforeningen, Anne Karin Rime, kalt Hopes lederstil.

Tirsdag 14. mai – dagen etter den nye helseministerens sterke og klare oppfordring om å lytte til fagfolkene i vårt helsevesen – stemte altså hans eget Arbeiderparti og regjeringspartner Senterpartiet sammen med Høyre, SV og KrF mot å opprettholde dagkirurgien ved Klinikk Alta. Stikk i strid med alt av faglige råd og innspill, altså…

Så spørsmålet er enkelt: Hvem lytter du egentlig til, Vestre? Hope og hans hoff, eller fagfolkene i helsevesenet – tillitsvalgte, ansatte og de som er nærmest pasientene…?

Magnar Leinan