De fleste er opptatt av at Finnmark skal lykkes innenfor reiseliv, energi, havbruk, IKT, handel og nye næringer, men vi må for alt i verden ikke glemme primærnæringene som skaper store ringvirkninger lokalt.

Altas har tatt mange og viktige steg for å skape bærekraft for jordbruket gjennom samdrift og moderne gårder, men det har kanskje vært mindre fokus på hvor viktig konvensjonelt fiske er for regionen. Og kystkommunen Alta.

Fiskerinæringen blomstrer i Vest-Finnmark og antall registrerte båter øker betydelig i eksempelvis Alta og Hammerfest, en meget gledelig utvikling basert på en fornybar ressurs.

Det har blant annet vært av stor betydning av kommunene i vest fikk anledning til å delta i krabbefisket, en politisk vri som i dag gir mange lokale fiskere en million som grunnlag for drifta.

De fleste bransjer jobber på høytrykk for rekruttering. For fiskerne blir det et alfa og omega, litt avhengig av størrelsen på båten og kvotebehovet.

30 år gamle Knut Hjalmar Hansen er fersk fiskebåteier med båten «Solhov» og medgir overfor Altaposten at det å starte med egen båt krever drahjelp fra mange hold, enten det er foreldre, investorer, bank eller offentlige støtteordninger.

Her bør Alta kommune komme på banen for fullt. Vi må ikke ta av oss storfrakken når det kommer til grunnleggende viktige næringer og bør ha en forutsigbar pott for de som starter opp.

Det skader heller ikke om vi alle skjønner viktigheten av å fiskerinæringene med oss videre, inkludert rekrutteringskvoter for de som vil prøve seg.

Vi vet hvor vi bor og at unge mennesker slett ikke er fremmed for å jobbe til sjøs, spesielt når forvaltningen og lønningene er som i dag.

All ære til Sametinget som nå fordeler en god del tusenlapper til ulike formål. Det er ikke sikkert beløpene er all verden, men vi tror alle monner drar for de som starter i det små og vil bygge seg opp i sjøsamiske områder.

Senest i dag kom meldingen om at den hardt prøvete bonden Jan Erik Johnsen på Årøya får 300.000 til melkerobot fra Sametinget. Det kan være en håndrekning som betyr den helt store forskjellen, både mentalt og likviditetsmessig.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør