Rundt hvert tiende legehelikopteroppdrag blir avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær. For den hardt skadde eller alvorlig syke pasienten kan dette være kritisk. Hvert minutt teller når man trenger avansert medisinsk behandling utenfor sykehus.

Dette ønsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse å gjøre noe med. Ved hjelp av støtten vi får fra våre medlemmer har vi utarbeidet et satellittbasert navigasjonssystem som gjør det mulig å instrumentfly inn mot landingsplasser når sikten er dårlig og værforholdene krevende. Mens man før var avhengig av god sikt, kan piloten nå fly nesten hele turen i blinde.

I år kan vi glede oss over at Finnmark har fått slike ruter. Det er nødvendig. Finnmark er et stort område, og for mange er det langt til nærmeste sykehus. Når været legger seg som et lokk og blir liggende i flere dager er det utfordrende for legehelikopteret å komme ut til pasienter som trenger det.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i år finansiert to ruter som går fra Karasjok og Kautokeino til Kirkenes. I tillegg jobbes det med å etablere en rute i Varangerbotn.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har til nå finansiert over 80 innflygingsruter til sykehus, byer og småsamfunn i Norge, og flere kommer til de neste årene. Disse kan selvsagt brukes av andre som politihelikoptre og redningshelikoptre. Vi er glade for å kunne bidra, i samarbeid med helseforetakene, med å skape en bedre luftambulansetjeneste. Takk til alle som støtter arbeidet med å øke tryggheten for oss alle.

Bjørgun Haugland

Leder av region nord

Stiftelsen Norsk Luftambulanse