Hva holder politisk ledelse på med? Nå planlegges det å innføre parkeringsavgift ved fylket sine videregående skoler. Hvorfor skal elevene og ansatte straffes for at AP ikke klarer å styre økonomien?

Det virker nesten ikke sant, når man ser at politisk ledelse i Troms og Finnmark fylkeskommune har starta arbeide med å innføre parkeringsavgift ved skolene i fylke!

Hvorfor skal elevene straffes økonomisk når fylkeskommunen ikke klarer å føre en forsvarlig politikk? De årene Troms og Finnmark har vært sammenslått, så har de byråkratiske utgiftene økt!

Hver gang de skal hente inn det økonomiske tapet, så skal det kuttes i kollektivtilbud. Linjer legges ned og flyttes ut til skoler som ikke klarer å få søkere! Ikke nok med det, så skal elevene straffes enda enda gang. Bare denne gang, økonomisk, fordi de er avhengig av bilen, mopeden eller utv-en for å komme seg til skolen.

Det er helt uakseptabel at elvene skal straffes fordi AP er mer interessert i å gi skyhøye lønninger til sine egne. Nok er nok! Valgkampen i 2021, snakket AP varmt om bolyst for unge i fremtiden. Men hva gjør de for å innføre bolyst?

Jo, de sørger for å stramme inn hvor du skal få lov til å gå skole. Skal ramme deg økonomisk, fordi de ikke klare å styre økonomien riktig. Arbeiderpartiet og co sin måte å styre på, viser bare hvordan de ønsker å avfolke distriktene!

For Fremskrittspartiet ungdom, er det helt uaktuelt å straffe elevene for en utdanning de ønsker å ta. De skal få velge hvilken skole de ønsker å gå på. De skal ikke betale avgifter for å betale for skyhøye lønninger til byråkrater på fylkestinget!

Troms og Finnmark FpU sier et klart ja til valgfrihet. Friheten til å velge hvilken skole du skal gå på, valgfriheten til å kjøre mopeden, UTV-en eller bilen til skolen. For FpU skal skatten ned, humøret skal opp, og sende sosialistene på fylkestinget ut i ærlig arbeid en gang for alle!

Emil Andre Taftø

Fylkesleder i Troms

og Finnmark FpU