Nylig la NVE fram sine intensjoner om hvordan de tenker at Finnmark skal øke kraftproduksjonen i fylket. NVE har tidligere vurdert Finnmark for vindkraftutbygging i en nasjonal plan fra 2019 for regjeringen Solberg. NVE konkluderte her med at store områder av Finnmark er uegnet for vindkraftutbygging på grunn av svært høyt konfliktnivå. Kun noen få begrensede områder trekkes fram som mulig for utbygging.

Dette var før regjeringen besluttet å elektrifisere Melkøya og gjøre elektrifiseringen mulig gjennom "Kraft og Industriløftet for Finnmark". Dermed har NVE blitt tvunget inn i et såkalt hurtigspor, en saksbehandling mange mener er direkte uforsvarlig.

NVE har informert om konsesjonsprosessen for Finnmark og har utarbeidet en liste over meldingene om planlagt kraftproduksjon sendt inn innen fristen 22. april. Lista ble lagt ut 25. april. På denne lista finner vi også Stjernøya Vindkraftverk (Alta og Hasvik), hvor selskapet DVLP er tiltakshaver. Deres planer er tidligere presentert i Altaposten og framstår som gigantiske, og vil bety en rasering av Stjernøya. NVE melder at saken ligger i kø for saksbehandling.

Stjernøya Vindpark forespeiler at det skal bygges mellom 60 og 100 vindturbiner på øya. For å få turbinene realisert og i produksjon vil de bygge rundt 100 kilometer med vei, og det vil nok bli nødvendig å fylle hele øya med vindturbiner for at prosjektet skal bli vellykket.

I Alta er vi relativt heldige. Vi har fantastisk flott natur, vi har mye plass, og de fleste som er glad i friluftsliv kan kjøre snøskuter, gå på ski, sykle og gå på fjelltopper. Vi har en natur som er tilgjengelig for friluftsaktiviteter så å si hele året. Tar vi hele Finnmark med i beregningen, så har vi både fjell og vidder, som har flotte fiskevann som befolkningen kan benytte seg av både sommer som vinter.

Selv om vi har mange fine ting i Finnmark så kan det være greit å ta med det vi IKKE har i Finnmark, men som de har sørpå.

Staten bruker mesteparten av statsbudsjettet sørpå. Her snakker vi om alt fra samferdselsmidler til helsebudsjett.

Sørpå kan man nyte godt av nye veier, nye jernbanelinjer, og et godt utbredt kollektivtilbud. Det er ikke mange som bor på Østlandet som risikerer å måtte reise i to timer dersom de skulle trenge akutt legehjelp.

I tillegg til at sikkerheten for liv og helse er bedre ivaretatt enn her, så kan de sette seg på et tog på fredagen og reise nesten hvor de vil i Europa med fly, og det koster dem mindre enn flybilletten fra Alta til Oslo koster.

Skal en finnmarking gjøre det samme så må hen betale tur-retur Oslo, og mest sannsynlig overnatte to netter i Oslo. Både på turen til Europa, og turen hjem. Dette koster ganske mange tusen ekstra. En flybillett fra en av kystkommunene i Finnmark, til Oslo, kan koste tre ganger så mye som en billett fra Alta til Oslo. Da snakker vi om ekstreme priser! Heldigvis har vi Finnmarksfradrag!

I Finnmark får vi altså nyte svært lite av de godene det medfører å være et av verdens aller rikeste land. Men vi har naturen. Vi har plass. Vi slipper trengsel. Det er relativt billig å bo her. Enn så lenge.

Med elektrifiseringen av Melkøya, og tilhørende vindparkprosjekter, så vil hele dette bildet endre seg radikalt.  Vi vil da få langt mindre tilgang på naturen, og det kan bli vanskeligere å regulere tomte- og hyttefelt.

I dag er det begrenset med snøskuterløyper i deler av Finnmark. Staten bruker en masse ressurser på å passe på at vi ikke kjører utenfor de løypene vi har. De mener at spor i snøen skader naturen i fylket vårt for mye

Ironisk nok mener de ikke det samme om vindturbiner, men mange snøskuterløyper som i dag benyttes, kan kanskje ikke benyttes mer dersom vindturbinene blir satt opp slik NVE ønsker.

På grunn av iskast fra bladene på vindturbinene kan noen fiskeområder stå i fare for å bli borte fra oss også.

Hvorfor skal vi godta dette? For at utenlandske investorer skal fylle lommene sine med det norske folks skattepenger? Alt for å tvinge gjennom et grønt skifte der man totalt ignorerer det totale forurensningsbildet.

Vi skal heller ikke glemme at i tillegg til de store naturinngrepene, vil vindturbiner føre til lokal forurensning i form av olje, avisningsvæske og spredning av mikroplast.

Dette er galskap. Det finnes ikke noe «grønt» over dette i det hele tatt.

Vi vil også oppleve lyd- og lysforurensing; vindturbiner genererer mye støy, og på grunn av høyde vil det bli montert sterke, blinkende lys i toppen av hver mast. Dette vil kunne merkes spesielt av beboere på vestsiden av Alta, og ikke minst av de som har hytte, eller bor på øya.

Hvordan vil etablering av vindparker påvirke strømprisene da?

Slike etableringer kan føre til at strømprisene stiger så mye at Østlandet vil se ut som et mer forlokkende alternativ rent økonomisk, og når de i tillegg har så mye mer enn det vi har her oppe kan dette fort føre til at mange rett og slett vil vurdere å flytte.

Spesielt de unge som skal ta utdanning, og deretter finne ut av hvor de vil slå seg ned.

Hvorfor skal de slå seg ned i et fylke hvor det knapt bygges veier, hvor det er timesvis til nødvendig legehjelp, og de må spare i flere måneder for å reise på en liten weekend-tur til Barcelona?

I INP er vi imot vindturbiner. Vi mener dette er et blindspor. Det fører ingenting godt med seg for den jevne innbygger, og det svekker konkurransekraften til lokalt næringsliv dersom de må betale en langt høyere pris for tilgangen på energi.

Hvis de absolutt vil gjøre noe så hodeløst som å elektrifisere Melkøya, så må det være bedre at det etableres et kjernekraftverk i Finnmark, men dette kjernekraftverket hadde vært mye bedre brukt til det økte energibehovet vi vet kommer i fremtiden, og ikke slik at Melkøya skal få strøm fra land, all den tid de faktisk kan produsere strøm selv.

Vi oppfordrer våre politikere til å si nei til alt som er av vindkraftplaner i Finnmark, og vi oppfordrer alle til å lese rapporten fra NVE slik at de kan sette seg inn i de enorme konsekvensene dette vil få for oss som bor i Finnmark.

Derfor sier vi nei til vindparker i Finnmark, og vi håper innbyggerne i Finnmark vil støtte oss i vår kamp mot denne galskapen, og vurdere å melde seg inn i Industri- og Næringspartiet INP, slik at vi sammen kan ta denne kampen mot globalistene på Stortinget.

Styret Alta industri

og næringsparti ( INP)

Roar Wirkola Hanssen