Regionreformen er en av de vanskeligste og mest betente sakene vi sleper med oss inn i det nye året. Debattklimaet kan raskt nå polare vindkast.

Polariseringen er da også en av utfordringene når det diskuteres så viktige veivalg. Mange har ladet opp argumentrekka og er lite interessert i å lade om. Sånn er vi mennesker skrudd sammen. Har vi lagt en kurs, skal det mer enn et kompass for å endre retning.

Det er lite tvil om at det politiske skiftet ved siste stortingsvalg tilsier at flere sammenslåinger vil etterprøves og reverseres.  For Finnmarks vedkommende er regjeringen allerede forhåndsprogrammert på reversering, i så stor grad at man hoppet bukk over selve bruksanvisningen i inndelingsloven og ga grønt lys basert på noen få setninger fra fylkeskommunen.

Det er imidlertid ikke bare å snu et stortingsvedtak med tankenes kraft, det krever en solid utredning allerede før 1. mars for å holde skjema til januar 2024, så her har politikerne skapt forventninger om at snarveier er gangbare.

Det skal blant annet utredes hva en deling vil bety for innbyggerne og for samfunnsutviklingen, og her kan det være en ide å gjøre en vurdering av økonomisk bærekraft.

Den siste budsjettprosessen var en skremmende påminnelse om at fylkespolitikerne i Finnmark befant seg i spagat for et par år siden. Da var svaret mer pengebruk for å bøte på mangel på penger, så vi tror gjennomgangen til kontrollutvalget kan bli interessant. Ødslingen med penger på en Årøya-løsning er bare en av mange ekstreme øvelser.

Mange år med fraflytting har satt sine spor. Vi er spente på om det finnes mer i verktøykassa som kan bøte på situasjonen, annet enn at Staten kommer inn med sine bidrag. Menon-rapporten var skremmende lesning og sier også en hel del om forskjellene internt i Finnmark.

Der ligger nok også kimen til at brorparten av Alta-politikerne ønsker en faktuell gjennomgang av konsekvensene av valgene  – og en påfølgende folkeavstemning allerede denne våren.

Det er en rådgivende avstemning som nødvendigvis blir forpliktende for politikerne. Om det blir et godt nytt år, er kanskje avhengig av hvilken skyttergrav man befinner seg i når prosessene går sin gang.