Kan den intetsigende formuleringen «Følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta» egentlig bli en åpen dør til fødeavdeling i Alta?

Hurdalsplattformen er med god grunn mottatt med stor skuffelse av politikere og sykehusforkjempere, ikke minst etter at Senterpartiet krevde fødeavdeling i Alta.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og helsepolisk talsperson Kjersti Toppe var ikke snauere enn at de på riksdekkende TV krevde fødeavdeling i Alta, noe som ble oppfattet og betegnet som et ultimatum for deltakelse.

Når man i den ferske regjeringserklæringen har en konkret og klar formulering om at Kristiansund Sykehus skal beholde sin fødeavdeling, er det både forståelig og riktig av lokalpolitikerne i Alta og Kautokeino å bruke harde ord for å beskrive skuffelsen over løftebruddet i nord.

For å være helt ærlig, jeg hadde ikke ventet noe konkret om etablering av fødeavdeling og akuttilbud i erklæringen. Det var derimot grunn til å forvente formuleringer som ikke avviser kravet om «sykehus i Alta», men som gir regjeringen handlingsrom for å imøtekomme Senterpartiets lovnader om fødeavdeling med tilhørende nødvendige akuttfunksjoner.

Vi må ikke glemme følgende: Det gamle bondepartiet er bedre enn de fleste som hestehandler. Senterpartiet, men også Ap, er helt avhengig av at Alta kommune blir en del av Finnmark når Troms og Finnmark skal splittes opp. En provokajon kan bidra til å støte vekk altaværingen i en folkeavstemning

En folkeavstemning om Altas tilhørighet, som en rundspørring blant partiene i kommunestyret bekrefter vil være nært forestående, vil raskt bli en realitet i skilsmisseprosessen som nå har fått regjeringsgodkjennelse.

Kommunestyret i Alta var under behandlingen tilnærmet enstemmig i sin motstand mot å reversere fylkessammenslåingen. Unntaket var SV og Rødt. Holdningen synes å være at Alta har mye å tjene på å bli igjen i Troms. Politikerne mener at Troms har langt større forståelse for Altas utfordringer enn det Finnmarks politikere samlet i Vadsø har hatt, og vil ha.

Når Jonas Gahr Støre (Ap) og påtroppende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sagt nei til akuttilbud og fødeavdeling i Alta, har de ikke hatt noe valg. De har nærmest vært tvunget til dette av Finnmark Ap, som har vært konsekvent negativ i spørsmålet.

På denne bakgrunn må vi også se forhandlingstilbudet om å utvikle spesialisttjenestene ved Klinikk Alta. For det sitter også gode hestehandlere i Alta, ikke minst Vedums partikollega, varaordfører Jan Martin Rishaug. Med åpenbar støtte i resten av kommunestyret.

Åpningstilbudet til Rishaug overfor Trygve Slagsvold Vedum ville vært; en bekreftelse fra en samlet regjering på opprettelse av fødeavdeling med tilhørende akuttfunksjoner, kan gjøre skilsmissen mer smidig. Høyt spill, men også realpolitisk relevant.

Både politikere og samfunnsforskere er nemlig samlet i synet på at det er vanskelig å reetablere Finnmark uten regionen som representerer en tredel av folketallet i Finnmark og der veksten skjer. Et Finnmark uten Alta vil kunne stanse skilsmissen som Ap og Senterpartiet utad er helt enige om.

Vi formoder at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum ser at Alta er nøkkelen: Alta vil søke mot Troms dersom ikke politikere og innbyggere i Alta-regionen får innfridd krav som gjør at de vil være en del av et Finnmark, der de ser større muligheter enn utfordringer.

Så har vi dem som tror at Ap og Gahr Støre ikke har noe i mot at skilsmissen avblåses på grunn av Altas svermeri for Troms. Mange vil også huske at ordførere og fylkesparti i Ap ikke var helt samkjørt i spørsmålet.

Vi tror for vår del at både Ap og Senterpartiet er oppriktige når de vil utvikle Finnmark ved å gjøre Alta til en motor for utviklingen i nord. Det er derfor hestehandlerne i Senterpartiet kan gå i forhandlinger med Alta-politikerne og sikre at skilsmissen lar seg gjennomføre. Det er mitt stallstips.

Bieffekten vil bli en ikke ubetydelig gevinst: Sp og Ap vil ha en reell mulighet til å sanke oppslutning i Alta ved kommune- og fylkestingsvalget om to år.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør

Mediehuset Altaposten