Det er med stor sorg og forferdelse vi mottok budskapet over Reidar Nilsen og hans sønn Remi Andres dramatiske bortgang etter forliset utenfor Gamvik i helga.

For Maritimt Forum Nord og hele det nordnorske maritime miljøet, har Reidar Nilsen gjennom en årrekke vært en viktig samarbeidspartner, både som leder i Norges Fiskarlag og som privatperson. Han hadde alltid klare meninger om kysten. Det var ikke alltid vi delte de synspunktene, men han lot aldri det være noen tvil om sine meninger. Men en fast og klar stemme sto han oppreist for det han trodde på. Det var med på også å forme vårt arbeid. Derfor var det alltid en glede og en stor berikelse å drøfte våre saker med ham.

Gjennom spørsmål som omfattet utvikling av flåte, regelverk og ikke minst sikkerhet og beredskap i nordområdene, var Reidar Nilsens synspunkter og engasjement svært viktig. Han hadde en kompetanse som for oss i Maritimt Forum Nord ble en viktig del også i vår politiske utforming. Fra sitt ståsted som først og fremst omfattet den tradisjonelle kystflåten i Nord-Norge, hadde han alltid innfallsvinkler som ble viktig i arbeidet rundt den maritime politikken i nord. Han framholdt alltid kystflåtens betydning og behov når overordnede spørsmål ble drøftet. Det gjorde ham til en viktig samarbeidspartner for Maritimt Forum Nord.

Våre tanker er hos Reidar Nilsen og hans sønn Remi Andres nærmeste og vi lyser fred over deres minne.

Tor Husjord

Daglig leder i Maritimt Forum Nord