Det har skapt storm i vannglasset til Finnmarkssykehuset da Irene Ojala brukte en metafor om trailere i et innlegg der hun snakket om et ikke fullgodt røntgentilbud i Alta. Selve saken, nemlig at vanlige folk fremdeles må reise til lokalsykehuset 14 mil unna for røntgentjenester, nevnes ikke. Jeg lurer på hvorfor.

Kan det være slik at lederne i Finnmarkssykehuset leter med lys og lykte etter noe de kan rette negativt fokus mot, slik at vi som lesere ikke skal reagere mot det manglende tilbudet vi har?

Ved klinikk Alta har vi fått på plass både CT og MR, i tillegg til det røntgentilbudet vi kjenner fra før. Dermed kan Finnmarkssykehuset smykke seg med, og fortelle i det vide og brede om det gode tilbudet vi har i Alta. Det at folk likevel blir henvist til å reise til lokalsykehuset i Hammerfest OG at dette skyldes at ledelsen i Finnmarkssykehuset ikke har funnet det betimelig å ansette flere av de gode fagfolkene vi har, sier de intet om.

Jeg finner det nærmest uanstendig av herrene Hansen og Palm å utføre sin samfunnsplikt på måten de gjør. Greit nok at de i en bisetning kunne sagt sin mening om Ojalas metafor, men de burde kunne redegjøre for hvorfor det er slik som i dag, at folk må reise, til og med for å sjekke om brudd gror riktig. De burde kunne fortelle oss som må reise til røntgen i Hammerfest hvorfor det er slik og om dette er noe de planlegger å gjøre noe med. Alt annet oppfatter jeg som fordekking av fakta.

Et par fagforbund vil også hive seg med, og forteller om forskjellene på radiologer og radiografer. Greit det også. Vi har fremdeles ikke nok av dem i Alta til å gi oss et fullgodt tilbud. Om det er slik at Finnmarkssykehuset ikke har tilgang til nok radiologer som kan tolke, så er det fremdeles ikke et fullgodt tilbud.

Til slutt noen ord om trailere og sjåfører:

Det hjelper lite å ha en trailer som f.eks. skal frakte fisk fra Jøkelfjord til Kiruna, og så mangler det sjåfør til å kjøre helt frem.

Sylvi Andreassen

Pasientfokus