Sp/Ap Regjeringen la i dag frem et nytt inntektssystem for kommunen som skal utjevne forskjeller mellom rike og fattige kommuner.

Alle innbyggerne i landet har krav på likeverdige tjenester innen barnehage, skole og omsorgstjenester. Derfor er Finnmark Senterparti svært fornøyd med at kommunene i Finnmark kommer gunstig ut og får økte rammer til gode tjenester nært folk. Det styrker muligheten til å leve gode liv i Finnmark.

Inntektene til kommunene fordeles etter flere kriterier blant annet antall innbyggere og innbyggere i ulike aldersgrupper.

Økningen til kommunene er som følger:

Av Heidi Holmgren, fylkesleder i Finnmark Senterparti