Tilfeldigheter gjorde at det ble et enstemmig vedtak på medlemsmøtet til Alta Ap om at Altas befolkning bør velge Finnmark ved folkeavstemningen. Min overbevisning er at framtiden ligger i et nytt samarbeid i Nord. Videreføring av Troms og Finnmark fylke ville vært det beste, dersom ikke dette er mulig bør Alta søke seg til Troms.

Uttalelser fra sentrale og regionale politikere viser at «Nye Finnmark» ikke vil bli noe annet enn det gamle var. Tidligere strukturer og allianser skal reetableres. Tidligere ordfører i Hammerfest, stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss var i Vadsø 1. mai. Hennes tale ga klare føringer for veien framover; de gamle strukturene skal ikke bare videreføres, de skal forsterkes.

Når sentrale fylkespolitikere i tillegg opptrer som om Finnmarks mest folkerike kommune ikke eksisterer i diskusjon om fylkestilhørighet, og at konsekvenser av en oppdeling er et ikketema, er det liten troverdighet igjen.

Det synes videre som om størrelsen på Nord Norge tilskuddet kan bli avgjørende for mange ved folkeavstemningen. Et skremselsbilde om at Alta vil miste 90 mill i inntekter brukes ofte av de som er for at Alta skal velge Finnmark.

Det finnes ikke noe grunnlag for dette.

Inntektssystemet for kommunene er basert på et viktig prinsipp: «Inntektssystemet skal bidra til et likeverdig tjenestetilbud i kommunene» Alta Kommune får sitt NN tilskudd med grunnlag i sin beliggenhet og øvrige distriktsutfordringer. Dette vil ikke endre seg om kommunen tilhører Finnmark eller Troms fylke. Beviset for dette ligger i at tilskuddet ikke er redusert selv om vi nå i to år har vært i Troms og Finnmark fylke. Hovedargumentet i vedtaket fra medlemsmøtet i Alta Ap om at partiet ikke vil «gamble med kommuneøkonomien» har derfor ingen relevans.

Torfinn Reginiussen Medlem Alta Ap