Kristian Johnsen har som styreleder i «Aksjon Alta i Finnmark» et interessant debattinnlegg i Altaposten mandag 2. mai. Her deler han sine synspunkter på en fakta-orientert artikkel ført i pennen av undertegnede. Tema er selvsagt folkeavstemningen om Altas fylkestilhørighet.

Jeg applauderer engasjementet og det kritiske blikket fra Kristian Johnsen har på mitt og Altapostens forsøk på å tilføre debatten fakta. Totalen inkludert Johnsens engasjement bidrar til at sambygdingene våre kan gjøre et kunnskapsbasert valg. Som sagt målet med artikkelen, «Dette bør du vite før du stemmer» (åpnet artikkel), var å tilføre fakta. Derfor var det også viktig å oppgi kilde til de ulike punktene som ble omtalt, det være seg kilder som regjeringen.no, økonomisjefen for Finnmark i Troms og Finnmark fylkeskommune, rådmannen i Alta, politisk kommentator / samfunnsforsker eller politikere / samfunnsdebattanter.

Jeg registrerer at Kristian Johnsen og «Aksjon Alta i Finnmark» har konkludert annerledes på flere av temaene, men så langt jeg kan se trekkes de fakta kildene har oppgitt ikke i tvil. Det er lov å konkludere annerledes om fakta som er framlagt, også å tvile på undertegnes evne og vilje til å få framskaffe objektiv informasjon. Når Johnsen skriver «...bør stille seg kritisk til Mjøens argumentasjoner» kan det tyde på at jeg ikke har lykkes med fakta-oppsummeringene. Jeg ønsker ikke å argumentere, men bidra til faktisk informasjon slik at leserne/velgerne kunne gjøre sine egne valg.

Enhver vil kunne vurdere dette selv, ved å lese den omtalte artikkelen under.

Til slutt må jeg korrigere Kristian på ett punkt. Han skriver om at «politiske redaktør og utrettelige forkjemper for at Alta skal bli en del av Troms». I offentlig sammenheng har jeg aldri gitt uttrykk for at Alta bør bli en del av Troms. Jeg har derimot vært svært tydelig på at prosessen rundt skilsmissen mellom Troms og Finnmark er basert på et demokratisk underskudd av svært store dimensjoner. Det er en skam at fylkesråd og departement bevisst har holdt tilbake informasjon og blokkert for at skilsmisseprosessen har blitt lagt ut på høring til organisasjoner og kommuner i Finnmark.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør, Altaposten