Mange av oss kan velge hvor man vil jobbe og hva man vil jobbe med. Dessverre er det noen som ikke får oppfylt sin drømmejobb og det er spesielt dem som har nedsatt funksjonsevne, men gjerne vil bidra til i arbeidslivet.

I Alta har vi varierende næringsliv, fra entreprenører til butikker. Vi har stort mangfold av næringsliv og det skal vi være glade for.

Men la meg si en ting: I Alta er det stort behov for å inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne inn i det ordinære arbeidslivet. Vi har kun noen få tilbud for dem som har nedsatt funksjonsevne her i Alta.

Mitt ønske er at de som har nedsatt funksjonsevne skal ha flere valgmuligheter når det kommer til arbeidsliv. En jobb kan gjøre stor glede for dem som har nedsatt funksjonsevne og de utvikler seg mye bedre og føler seg mer inkludert.

Det finnes allerede en stiftelse som inkludere dem som har nedsatt funksjonsevne inn i det ordinærere arbeidsliv og det er stiftelsen Helt Med.

Helt Med

Helt Med jobber med å få dem som har nedsatt funksjonsevne/ uføre eller har lærevansker til å få komme seg ut i det ordinære arbeidslivet. Helt Med ordningen går ut på å inkludere flere personer inn i det ordinære arbeidslivet.

Pr dags dato har Helt Med-ordningen fått til 185 personer inn i det ordinære arbeidslivet. Målet for Helt Med er at over 100 personer pr år skal få et fast arbeid gjennom inkludering. Dette er en utvikling som Alta bør være med på.

Det finnes flere plasser i Norge der det finnes Helt Med Jobber og det har vært en suksess historie, flere bedrifter og kommuner ønsker å opprette flere Helt Med stillinger. Så hvorfor skal dette ikke gå i Alta?

Jeg mener at Alta har stort behov for å samarbeide med Helt Med, dette kan være en inngangsport til arbeidslivet for dem som har nedsatt funksjonsevne. Å dem føler seg bedre inkludert med vis dem har en jobb å gå til.

Helt Med kan både opprette stillinger i det private og i det offentlige næringsliv, og det er derfor viktig med et bredt spekter av stillinger. Helt Med er ikke en konkurrent for eksiterende VTA-bedrifter eller foretak, men et supplement.

Helt Med skaper bedre arbeidsinkludering og det er derfor jeg ønsker at det skal bli en mulighet her i Alta.

Kanskje Alta kan være en av de første i Finnmark til å etablere Helt Med jobber her i Finnmark.

Andreas Lahammer