Veldig mange av innbyggerne i Alta og etter hvert resten av Finnmark synes at «tvangsekteskapet» mellom Troms og Finnmark begynner å gi resultater. Det er blitt mer ressurser og kompetanse i regionsleddet.

Det er lettere og raskere å få svar, er det da riktig å «tvangsoppløse» et ekteskap som på tross av en avtalt skilsmisse begynner å fungere.

Fylkeskommunen ville ikke ha en høringsrunde slik at kommunene, organisasjoner eller andre fikk komme med innspill om Troms og Finnmark skulle deles eller ikke.

Alta kan ikke bestemme om Troms og Finnmark skal være et fylke eller delt. Men en kommune kan når som helst sende en begrunnet søknad om overgang til et annet fylke. Alta er nærmeste kommune til Troms og det er derfor naturlig at vi føler en større tilhørighet til Troms enn hva Øst-Finnmark gjør.

Ved å stemme tilhørighet til Troms nå, tror jeg det kan bli en ny runde på stortinget om det er riktig å la Troms og Finnmark få lov til å skille lag. Et Finnmark uten Alta er ikke utredet og er ikke en del av søknaden til fylkeskommunen.

30 av 35 kommunestyrerepresentanter i Alta var enig i at utredningen til fylkeskommunen i søknaden om deling av Troms og Finnmark hadde alvorlige mangler. Det var mer en ensidig forsvarstale for at alt ville bli bedre bare vi skilte lag.

Kommunestyret var skuffet og forbannet over å ikke kunne gi høringssvar til fylket. Kommunestyret bestemte med fortsatt 30 av 35 stemmer at det skulle være en folkeavstemming i løpet av våren. Et tverrpolitisk utvalg ble satt ned, her ble jeg med. Utvalgets oppgave og mandat var å finne et best mulig faktagrunnlag for å kunne gi et godt råd til Alta sine innbyggere, samt hvor og hvordan folkeavstemningen skulle foregå.

Fakta var vanskelig å fremskaffe. Kortene holdes tett og mye handler om politikk og fremtidige hvis, om og, men. Konkrete svar var vanskelig å få.

Men fakta er at uansett vil Alta ligge geografisk der det er, uansett vil Alta være et regionssenter for Nord Troms og Vest Finnmark. Uansett vil Alta være det største handels skole og næringssenteret nord for Tromsø.

For å få flere svar tror jeg Altas befolkning må være så tøff at de tør å si, vi har ikke blitt hørt, vi har ikke fått de svarene vi forventer å få. Vi er derfor redd alt skal bli som det var før sammenslåinga. Ressurser til Alta videregående skole blir strupt for å holde liv i småklasser rundt omkring i fylket. Det sammensatte veikontoret i Alta risikerer å bli flyttet til Troms og Vadsø.

En ny dimensjon i dag er også Russlands krig mot Ukraina. Vårt forhold til Russland er satt på prøve. Det må være en styrke om Troms og Finnmark står så tett som mulig i sammen i forsøket på å finne balansen mellom sanksjoner, brobygging og samarbeid.

Det kan synes som Alta Arbeiderpartiet har fått tilstrekkelig svar og fakta til å lande på Finnmark. Jeg har ikke fått de svarene jeg trenger for å kunne si at det er bedre å være i Finnmark enn Troms.

En søknad fra Alta om å få gå til Troms er den eneste måten å få Stortinget til å se på at en oppdeling av Troms og Finnmark ikke bare er positivt og hele Finnmark sin vilje. Aller helst vil jeg være i Troms og Finnmark.

For å gi mitt syn på det har jeg stemt Troms, selv om jeg aller helst at man fornyet ekteskapet mellom Troms og Finnmark.

Tommy Hæggernæs Leder Alta Venstre Medlem av det tverrpolitiske utvalget