Undertegnede har tidligere skrevet til NRK Sápmi og vært i muntlig kontakt med noen av dere i NRK Sápmi, med anmodning om å fortsette med samiske radioandakter.

Denne henvendelsen er en ny henvendelse på bakgrunn av flere som har gitt sitt signatur til dette oppropet. Dette er en kollektiv anmodning om å sende samiske radioandakter i NRK Sápmi, da det er lyttere som vil savne andaktene på samisk.

Vi ber innstendig om at NRK SAPMI viderefører tradisjonen med å sende radioandakter på samisk.

Hvordan det i praksis skal løses, kan vi ikke uttale oss om. Men vi vet at det er samisk kirkelivs kompetansemiljø i Indre-Finnmark og i andre områder som eventuelt kan bidra med innhold.

Vi vet at andre også har skrevet eller hatt kontakt med NRK Sapmi om samme sak. Det er et paradoks at radioandaktene på samisk sannsynligvis forsvinner samtidig som Norge publiserte sannhets- og forsoningsrapport om fornorskningen i Sapmi.

Vi håper at nye samiske radioandakter er tilbake så raskt som mulig.

Med hilsen

Leif Petter Grønmo, tidl. radiomedarb. og diakon i Indre Finnmark

Og følgende:

Rávdná Turi Henriksen (sign), leder Kautokeino menighetsråd

Per Oskar kjølaas (sign), tidl. biskop og andaktsholder

  Egil Lønmo (sign), prost i Indre Finnmark

Ann Solveig Nystad (sign), redaktør Nuorttanaste og tidl. radiomedarbeider

Svenn Arne Nielsen (sign), prost i Nord-Troms prosti

  Bernhard Iversen (sign),

tidl. kirkeverge og andaktsholder i Nesseby

Øyvind Oksavik (sign), prost i Alta

n Morten Alsvik (sign), tidl. sokneprest og formann Troms krets av NSM

Anne Skoglund (sign), stiftsdir. i Nord-H. Bispedømme

Inger Anna G Gustad (sign), tidl. andaktsholder og misjons-sekretær

Arne Skare (sign), sokneprest i Porsanger

Kristian Turi (sign), tidligere andaktsholder, Kautokeino

Daniel P. Brändle (sign), sokneprest i Alta

Torbjørn Bjorvatn (sign),tidl. andaktsholder og generalsekretær i NSM

Jaana Walle (sign), kirketolk i Tana og Nesseby sokn

Richard Olsen Svane (sign), sogneprest Kåfjord

Bernhard Iversen (sign), tidl. andaktsholder og kirkeverge i Nesseby

Anette Eneberg (sign), prost i Trondenes prosti

Klemet J. Hætta (sign), tidligere andaktsholder, Maze

Ulf West (sign), kirkeverge i Karasjok

Berit Alette Anti (sign), tidl. kirketolk, leder Læstadianske forsamlingen, Kárášjohka

Stein-Erik Anti (sign), sokneprest i Karasjok

  Line Skum (sign), universitetslektor i diakoni, VID Tromsø

  Lars Johnsen (sign), tidligere andaktsholder, Karasjok

Bjarne Gustad (sign), tidl. andaktsholder og landspredikant i NSM

Øystein Skille (sign), tidl. andaktsholder og prost i Alta

Anders Sokki (sign), tidligere andaktsholder, Guovdageaidnu

Tore Fredrik Turi (sign), regnskapsfører og tidl. andaktsholder, Maze

Kari Balto (sign), tidl. andaktsholder og menighetssøster, Karasjok

Inger Marie B. Eira (sign), tidl. frivillig søndagsskole- og menighetsarbeider, Kautokeino

John Aslak Johansen (sign), ivrig andaktslytter, Karsjok

Tom Normann Guttorm (sign), tidl. andaktsholder og forstander i Karasjok pinsemenighet

Liv Mæsel Rundberg (sign), pensjonert kulturskolerektor og organist

Berit F. Svineng Johnsen (sign), tidl. radiomedarbeider og kateket i Karasjok