At altaværingene er opptatt av bedre akuttilbud og stedlig fødeavdeling er vel kjent for de aller beste, men vi tror den store majoriteten også setter stor pris på flere og bedre spesialisthelsetilbud ved Klinikk Alta.

Det gjelder naturligvis nye og forbedrede tjenester innenfor eksempelvis bildediagnostikk og et langt bredere poliklinisk tilbud.

Det gjør at flere får hjelp i Alta – og at storsamfunnet sparer betydelige summer på at unødvendige og tildels slitsomme og tidkrevende reiser blir redusert. At penger som reises bort heller kan brukes til behandling, er ett av kronargumentene for at tilbud etableres der folk bor. I tillegg er det lettere å rekruttere helsepersonell i sentrene.

I mange år har pasienter i Alta hatt stor nytte av ambulerende spesialister som gjester Alta fra eksempelvis Hammerfest eller Tromsø, men det har av ulike årsaker også vært en luftbro av pasienter til UNN.

Her er det naturligvis skapt gode relasjoner med dyktige spesialister, samtidig som et regionsykehus har tilbud for flere pasientgrupper, eksempelvis innenfor kreftbehandling.

Vi sliter imidlertid med å se at det finnes en pasientstrøm som skyldes at altaværingene ikke setter pris på en ny og forbedret klinikk.

Under forrige ukes styremøte i Finnmarkssykehuset fikk medlemmene presentert en analyse som nærmest antyder at altaværingene velger bort et tilbud på hjemstedet, mer eller mindre unødvendig eller på gammel vane.

Det er synd hvis et slikt inntrykk fester seg, ikke minst hos de som beslutter hva helseforetaket skal prioritere, for eksempel av sengeplasser.

Vårt inntrykk og vår gjennomgang av analysen tilsier at tallene er langt mer nyanserte og at seks kommuner med dårligere kommunikasjoner bruker UNN mer, hvis vi tar innbyggertallet med i betraktningen (se side 12-14). Og det bør vi jo.

Vi er derfor enige med faglig ansvarlig Harald G. Sunde som mener det trengs en grundigere analyse som tar med helt opplagte momenter, slik at man ikke igangsetter tiltak på sviktende grunnlag.

Vi tror også foretaket er på feil kurs hvis det er kunden/pasienten som er problemet, ikke tilbudet som gis. Kanskje man burde sjekke med pasientene og helsepersonell i Alta for å få innspill?

Det er heller ikke slik at man får snillere barn av å bygge nytt hus. Vi har et godt inntrykk av Klinikk Alta, men det er hovedsaklig på grunn av dyktige og vennlige ansatte som har større palett av tjenester tilgjengelig. Så er det naturligvis bonus hvis fasiliteter og utstyr moderniseres underveis, også i Alta.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør