Altapostens skremselspropagandaminister Mjøens rolle i debatten om Finnmarks helsetilbud må nå ta en slutt. Nå fortjener publikum og ikke minst våre helsetejenester og de som gjør en samvittighetsfull jobb; ro.

Medias og journalisters rolle som kritiske observatører og aktører i all samfunnsutvikling er uomtvistelig. Men dette bygger på seriøs og reell formidling av posisjon og opposisjon.

For de som har fulgt med i den opprivende debatten om hvilket og hvordan vårt helsetilbud skal være organisert, har utvilsomt lagt merke til Altapostens og politisk redaktør Jarle Mjøens rolle.

Sammenligna med alle andre tema, kan avisas linje i denne debatten kun karakteriseres som kampanjejournalistikk. Målet for kampanjen har vært et fullverdig akuttsykehus i Alta. Forsåvidt et helt greitt og ærlig mål.

Men innholdet i Mjøens penn har vært en snart 20-årig kamp for akuttsykehus og en beskrivelse av Hammerfest sykehus som kan oppfattes som sverting, hver gang det har vært mulig. En omtale som i mange tilfeller har bygd på feilinformasjon og manglende faglig innsikt.

I den siste tiden har Finnmarkssykehuset tatt seg tid til å komme med klare og avklarende svar. Mye unødvendig tid og ressurser – ofte på begge sider i debatten – har blitt brukt på enten å slå inn åpne dører eller å bygge en argumentasjon som er langt unna en faglig tilnærming.

Denne debatten har bygd opp en helt unødvendig redsel for situasjonen i Alta-regionen, og en totalt uproduktiv konflikt mellom lokalsamfunn. Og slitasje i helsesektoren!

Nå er vedtak fatta. Nye fantastiske bygg står klare i Kirkenes, Alta og Karasjok. Ett nytt sykehus – en modell bygd på samarbeid mellom 4 parter – er i ferd med å bygges i Hammerfest; Et utdanningssykehus. Det prisverdige er at sentrale krefter i entreprenørbransjen i både Hammerfest og Alta er viktige aktører i prosjektet.

Nå må Finnmarkssykehuset få ro til å utvikle tilbudet videre. Altaposten, som forøvrig er ei stødig og ok lokalavis, bør ta på seg en helt anna rolle enn i enhver sammenheng enten være utklekningsanstalt for konspirative teorier om "hvorfor Alta ikke får et fullverdig akuttsykehus", eller å gi politikere plass til å gjenta og gjenta gamle lokale målsetninger og politiske krav.

Krav og målsetninger som gang på gang er stemt ned på alle nivåer i det norske politiske systemet. Ikke fordi de var feil eller hadde den eller den begrunnelse, men fordi det tilbud og den struktur et flertall har gått inn for er det beste og mest fremtidsretta tilbudet for hele Finnmark og våre tilgrensende havområder.

Nå er tiden for å se framover. Og da bør Altapostens redaktør sørge for å styre avisas ressurser til det beste for eget lokalsamfunn og for Finnmark.

Reidar JohansenHammerfest