Nordkalottfolket ble den store vinneren under sametingsvalget med hele ni mandater, men fram til sist mandag har de fått betalt med knapper og glansbilder.

Det setter sine spor og isfronten er derfor panserhard etter verbale ørefiker gjennom valgkampen og en konstituering uten antydning til demokratiske innrømmelser fra NSR.

De har brukt musklene uten å skue til tradisjonell fordeling, men holdt Nordkalottfolket på behørig avstand fra posisjoner som komiteleder, plenumsleder  og parlamenterisk råd.

Det er politisk avstand så det holder mellom fløyene, og NSR er i sin fulle rett til å obstruere politiske motstandere og deres tankegods, men arrogansen kan bli kostbar i det lange løp.

Det kan også oppleves uryddig at man ikke forholder seg til uskrevne og godt innarbeidede kjøreregler.

Nordkalottfolket kommer nå inn i Fefo-styret med en klar ambisjon om å stanse Karasjok-eiendommen, som mange i Finnmark oppfatter som et stjerneeksempel på privatisering og en uheldiig  oppstykking av både eierskap og tilgang på utmarka. Her befinner Nordkalottfolket og NSR  seg på ulike planeter i prisipiell tilnærming, noe som kan bli overtydelig i styrerommet.

Geir Thrane kommer inn med sin bakgrunn fra jeger- og fiskermiljøet, som har vært markante motstandere av eierrettigheter basert på hevd og  aldertidsbruk, slik det tolkes av flertallet i Finnmarkskommisjonen.

Frykten er at allemannsretten settes i spill, ikke minst etter at de mange kravene i Karasjok kommune ble kjent. Her finnes til og med eksempler på krav basert på etnisk tilhørighet. Vi tipper Thrane og Nordkalottfolket ikke vil gi ved dørene i Fefo-styret – nå med et forventet flertall på 4-2.

Vi tror også denne saken har vært utslagsgivende for den store økningen i manntallet i Nordre krets og oppslutningen om Nordkalottfolket, ei liste  som langt på vei fyller vakuumet etter Ap i opposisjon.

Ap går videre hand i hand med NSR, gjennom en samarbeidsavtale som gjør at partiet har fått beholde maktposisjoner, men som gir et nokså tannløst utgangspunkt.

I mellomtiden kan Nordkalottfolket vinne terreng med tydelige politisk alternativer og kan erobre nye velgere, blant annet når det gjelder synet på motorferdsel i utmark og. Til og med i kommune- og fylkestingsvalg.