Ett år har gått siden jeg gav meg som dommer. Det ble 19 år som AD (assistentdommer) i nest øverste divisjon og 31 sesonger totalt. Mange som spør om jeg savner dømminga, men det har jeg ikke gjort. Jeg var ferdig når jeg gav meg.

Etter dommerkarrieren min, hadde jeg et stort ønske og var engasjert for å jobbe for å forbedre dommersituasjonen - og for å skape bedre arbeidsvilkår for dommerne i Finnmark.

Se svaret fra Finnmark fotballkrets i lenka under

Jeg har vært oppi situasjonen og sett at det som skjer i Finnmark fotballkrets overfor dommerne bare blir verre og verre. Dessverre starter dette på toppen, med lederen. Han ser på dommerne som et nødvendig onde. Det er dommerne som selv skal jobbe for å finne nye dommere. De nye følges ikke opp. Det gjøres ikke attraktivt eller interessant å skaffe nye dommere. Ei heller å ta vare på de vi har. Kretsens leder ønsker heller ikke at rutinerte dommere med en sterk stemme skal hjelpe til etter endt karriere.

Stilte meg til disposisjon

Jeg meldte meg klar til innsats for å jobbe med dommerne etter endt karriere. Jeg stilte meg klar for alt de kunne trenge hjelp til. Bortsett fra en eneste ting, ansvarlig for forfall. Jeg følte virkelig at jeg hadde mye å komme med. Og at kretsen kunne trenge erfaring til å utvikle dommere lokalt. Hva har kretsen gjort?

FFK har brukt meg som veileder i 1 kamp på 1 år (!)

Ja - jeg vet at dette er oppkast fra meg, og at jeg er personlig berørt. Men når ikke engang kretsen sender en sms med takk for innsatsen, etter 31 år, hvor 19 av disse er i toppfotballen. Fordi kretsens sjef ikke liker min høye og klare stemme. Man kan si hva man vil om meg som person, eller kjemien mellom meg og kretsens leder. Men jeg finner meg ikke i at kretsens leder ser ned på dommere og behandler dommerne som mindreverdige.

Om noe skjer med dommerne, står DUK (dommer utvikler krets) Bernt Thomas alene.

Kretsen kaster dommere under bussen. Står ikke opp for dommerne. De later heller som at ting aldri skjedde. Og «glemmer» av alt.

Kuttet seminar

Kretsen har forresten også feiret 100 år. Med mange priser og utmerkelser. Hvor mange ble gitt til dommere?

Joda - du tippet riktig 0!

Og i lang tid har kretsen alltid reist på «cupfinale-seminar» i Oslo i november. Der har alltid en fra dommerkomiteen vært invitert med. Men ikke nå lengere. Det skal ikke brukes penger på den siden.

Da blir det ikke penger igjen til kretsens øverste til å spise kanapeer med de som «virkelig» betyr noe.

Tas for gitt

Det flyttes kamper, fra uke til helg - og de få som fortsatt er med dømmer gjerne 2-3 kamper på en dag. Og det tar kretsen for gitt.

Men en ting skal kretsen og kretsens leder ha - de deler reklamen om digitale kurs som NFF har laget. Da har de jo gjort noe for å skaffe dommere. Utrolig stor og god jobb gjort av kretsen…

Til slutt - dømming er en fantastisk hobby og gir mange flotte opplevelser. Samt at man blir kjent med mye fine folk. Dersom noen ønsker å dømme, vil jeg anbefale alle å gjøre det. Men ønsker du å bli god, så bør du bort fra kretsen - eller være på parti med lederen. Ellers kan du glemme det.

Vet at kretsen ikke tar noe av dette til seg, selv om jeg har et håp om at de fremover kan starte med å jobbe med og for dommere. Slik det er nå - er det etter mitt syn en katastrofe.

Tråkket på

Dersom du blir tråkket på igjen og igjen - og de som tråkker på deg mener de er fair, da er virkelighetsoppfatningen forskjellig. Og jeg velger denne gangen å si ifra. Og jeg gjør det på en måte som alle hører.

Dette er kun mine synspunkt. Jeg har forståelse for at andre har et annet syn, og jeg ønsker ikke noen form for medlidenhet. Jeg ønsker kun at noen tar tak i dommerens rolle, og at kretsen blir tvunget til å i alle fall sette dommerne på kartet - og ikke behandle de som et nødvendig onde.

Takk for meg - og gratulerer til meg med 1 år siden jeg gav meg.

PS: etter mitt syn - så behandler NFF dommere og pensjonerte dommere på en utmerket måte! Slik at ikke noen er i tvil om dette.

Tom Egil Olsen

Innlegget sto først på trykk på Olsens facebookprofil.