Rådmannen innstiller til kommunestyret at det ikke er hensiktsmessig med mer utredning og folkeavstemning. En «grensejustering iht inndelingsloven kan fremmes senere dersom det skulle være påkrevd» avslutter kommunens administrasjon. Jeg støtter denne innstillingen.

Samtidig jobber fylkeskommunen med oppdeling og utforming av de nye fylkene. Alta har en sentral rolle i Finnmark og det er på tide å jobbe fram mot nye mål for fylket vårt. Alta har mange sentrale funksjoner for Finnmark og det blir ikke mindre aktuelt med spenningen langs grensen til Russland, behov for å styrke vår suverenitet, styrke forsvaret og en kommende nasjonal satsing på Øst Finnmark.

  Mens vi i Alta bruker tid på utredninger, planlegger resten av Finnmark hvordan det «nye fylket» skal se ut. Hvordan  skal vi løse felles utfordringer og hva skal vi gjøre for å bygge sterke samfunn og snu flyttestrømmen? Her har Alta en sentral rolle og vi må gjøre jobben nå. Fylkesadmistrasjonen vil ligge i Vadsø, men jeg ser for meg en viss desentralisering av fylkeskommunen, for eksempel skoleadministrasjonen lagt til Alta, landbruk til Lakselv og utenriks til Kirkenes.

Regjering og Storting må snarest igangsette betydelige tiltak i Øst Finnmark for å opprettholde bosetting og styrke forsvaret. Det nye Finnmark må jobbe for å flytte statlige stillinger til fylket, utvikle næringslivet og sette inn ekstraordinære personlige tiltak som monner.

Alta sin vekst er avhengig av at også våre nabokommuner vokser, bygger veier/offentlige bygg/næringsbygg og handler i våre butikker. Alta må komme ned fra gjerdet og ta på storfrakken. Vi har ingen tid å miste.

Steinar Karlstrøm, medlem Ap