Endelig har Statnett søkt Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) om 420 kW kraftledning til Varangerbotn. Det er ikke en dag for tidlig og er snarere nesten på overtid.

I alt for mange år har politikere, organisasjoner og bedrifter i Finnmark kjempet for å kunne bli hektet på resten av landet. På Norges strømkart har Øst-Finnmark vært det eneste svarte hullet uten fullverdig sentralnett.

Tidligere denne uken kunne vi lese i iFinnmark at Statnett nå har søkt NVE om å bygge ny 420 kW kraftledning fra Lebesby til Varangerbotn.

Dette synes NHO Arktis og LO Troms og Finnmark er meget gode nyheter, rett å slett en fantastisk nyttårsgave til Øst-Finnmark. Vi håper dette blir lagt merke til langt utover våre landegrenser. Nå får vi endelig på plass en viktig brikke, at vi har nok kraft, slik at også denne delen av Finnmark har mulighet til å utvikle næringer og ikke minst ny grønn industri.

Med denne utbyggingen styrker vi også forsyningssikkerheten i regionen.

En av våre aller største utfordringer i nord er demografiutviklingen, også i Øst-Finnmark. Vi trenger økt satsing på nærings- og industriutvikling og å skape flere nye helårige arbeidsplasser som tiltrekker seg unge mennesker.

  NHO Arktis og LO Troms og Finnmark håper at denne søknaden vil styrke grunnlaget for nye industrietableringer i Øst-Finnmark. Nå er en viktig forutsigbarhet på plass for at bedriftene kan ta del i det grønne skiftet.

Vi håper NVE blir tilført tilstrekkelig med midler for å sikre en god og involverende prosess. Like viktig vil det være at saksbehandlingstiden på søknaden ikke blir unødig lang.  Det haster med å komme i gang.

Bjørn Johansen, LO Troms og Finnmark

Målfrid Baik, NHO Arktis