Optimismen, livsgleden, humoren og troen på fremtiden må vekkes i en landsdel som i generasjoner har vært et skattekammer for landet vårt. Befolkningen i nord er kjent for sin humor, impulsivitet og naturlige gjestfrihet. De har underholdt hverandre og sine gjester, med historier, halvsprø ideer, folkelig og spontan sosial galskap og frodig livsglede. Det er en viktig ressurs i et samfunn med økende ensomhet og manglende livsglede.

Vi er i ferd med å bli «roboter» på vandring mellom betalingsautomatene. Ved hjelp av nytenking og nye teknologier kan vi sammen utvikle en samfunnsform med større samhørighetsfølelse og mindre stress.

Bodø Glimt har vist at det umulige er mulig! De har utviklet den lagfølelsen og samarbeidsevnen som er grunnleggende for et godt fotballag og vellykket samfunn! Ved å utvikle selvtillit og samarbeidsånd og et inkluderende miljø der lagånden ble viktigere enn egne særkrav og markeringsbehov, kan vi samordne markedsføring, produktutvikling, salgsarbeid og eksportsystemer som gir muligheter for alle!

Hele Nord Norge må samarbeide om å utvikle det gode utkantliv og gjøre det attraktivt og lønnsomt å høste av naturens rikdom og muligheter! Tenk langsiktig og målrettet, glem smålighet og misunnelse. Det er regionssenter, byer og distriktene som sammen legger grunnlaget for velstand i landsdelen vår!

Utfordringene og satsingsområdene er de samme i hele landsdelen og vi må innse at vi er avhengig av hverandre for å kunne nå våre felles målsettinger! Administrative enheter som opprettes skal legge til rette for samarbeid for å finne gode fellesløsninger og ikke utvikle seg til navlebeskuende stridsenheter som bruker sine ressurser til å motarbeide hverandre.

I det gamle Finnmark slåss øst mot vest, kyst mot innland, Hammerfest mot Alta. Slåss man mot hverandre og motarbeider hverandre stopper utviklingen! Alta vil videre! Ved hjelp av nordnorsk humor og samarbeidsevne, gode fellesløsninger og ny teknologi ligger veien åpen for en fantastisk utvikling i vår fantastiske landsdel!

Bjørn S. Odden