– Fastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med

foto