Altaposten fortsetter som politisk aktør. I avisen 12. juli fortsetter de med sine feilaktige påstander om Arbeiderpartiets politikk.

Som undertegnede har redegjort for tidligere la Arbeiderpartiet inn penger til utbygging av E45 Kløfta allerede ved behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) i 2017. Hadde vi fått gjennomslag for dette da hadde utbyggingen nå vært godt i gang, kanskje til og med ferdig.

I 2014 hadde jeg gleden av å besøke Eiby. Der er det åpenbart behov for å legge om veien, men skal en få til det bør det gjøres sammen med utbyggingen i Kløfta. Arbeiderpartiet har ikke vært i regjering siden 2014, og derfor har vi heller ikke kunnet ordne opp i dette.

Det er FrP som har hatt samferdselsministeren og finansministeren de fleste årene siden 2014, og siden de ikke har villet starte opp utbyggingen av Kløfta har en heller ikke funnet løsninger for Eiby. FrP sin manglende handlekraft kan neppe Arbeiderpartiet lastes for.

Likevel presterer Altaposten å skrive at Arbeiderpartiet er en brems. Hvorfor skriver de slik, når det er det motsatte som er tilfelle? Videre skriver avisen at Arbeiderpartiet ikke har noen gode svar, og det til tross for at undertegnede i en rekke e-poster til avisen de siste dagene har forklart partiets synspunkter.

Altapostens medarbeider har bedt undertegnede finne opplysninger fra transportkomiteens innstilling til NTP, til tross for at dette dokumentet ligger åpent tilgjengelig for alle. Altaposten har tilkjennegitt at de ikke har lest NTP-innstillingen, men har likevel kommet med en rekke påstander om hva som er Arbeiderpartiets politikk i innstillingen. Ganske så spesielt.

Avisen har altså ikke «klart» å finne Arbeiderpartiets merknader og forslag, men i avisen 12. juli gjengir de FrP sin merknad om E45 ordrett. Merkelig det der - de klarer å gjengi FrP sin politikk men ikke Arbeiderpartiet sin politikk. En kan jo bare lure hvor Altaposten henter sin informasjon fra.

Her er Ap's egen strategi for Kløfta:

Uansett Altapostens kampanjejournalistikk kommer Arbeiderpartiet til å jobbe videre for både Kløfta og Eiby. Vi har vist dette fra opposisjon, og til høsten håper vi å kunne vise dette fra posisjon.

Men da må vi få på plass et nytt stortingsflertall og ei ny regjering. Da vil både E45 og E6 over Sennalandet være viktige prosjekter å få gjort noe med, og det helt uavhengig av hva Altaposten måtte påstå.

Sverre Myrli

Transportpolitisk talsperson

Arbeiderpartiet