Sykehusdirektør har vært i formannskapsmøte i Alta og politikerne er strålende fornøyd med møtet. Et fantastisk møte og et av de beste møtene uttaler en av formannskapsmedlemmene etter møtet.

Hva som kom ut av møtet med tanke på å forbedre helsetilbudet i Alta var vel lite og ingenting i forhold til det vi har visst om tidligere. Har det noen hensikt å invitere sykehusdirektøren til Alta når alt er bestemt på forhånd. Som en av representantene sier, håpet han på å få Hope til å snu. Er vi naive og stiller på møte med lua i hånden.

Jeg sitter igjen med det inntrykket etter det fantastiske møtet med Hope. Det ser ut som det ene tilbudet etter det andre forsvinner fra Alta og politikerne sitter ganske så stille i båten. Har dere kontakt med statsministeren og helseministeren? Statsministeren har lovet å styrke helsetilbudet i Alta.

Ser ut som det motsatte skjer. Det som skjer at det det blir flere direktører i helse nord og nu er det også snakk om å øke styrehonorarer med 13 prosent. Får vi bedre helsetilbud med det? Meget tvilsomt men helseforetakene får større underskudd. Jeg har fått høre at jeg hater Ap.

Det er ikke sant men jeg er lite imponert av mange i det partiet. Derfor nevner jeg ikke navn. Nu har Hammerfest politikerne begynt å rasle med sabelen får å få utbedret veien ut til byen med tanke på rasfare. Da er det snakk også om tuneller.

Ap-politikere var krass på Solberg-regjeringen om den trafikkfarlige Kløfta. Ingenting skjedde og det bør settes fortgang med utbedringen før det går menneskeliv var budskapet fra Ap politikere. Når Støre overtok var tonen fra samme politikerne at de forstår at prosjektet må vente på grunn av inflasjon.

Da var ikke veien lenger så trafikkfarlig. Ikke bare å forstå, men det viser at noen vil være på godfot med ledelsen. Lite ryggrad må jeg si.

Det blir vel slik at veien til Hammerfest blir utbedret lenge før Kløfta kommer i gang. Håper at jeg tar feil der. Ny flyplass i Hammerfest før forlengelse i Alta frykter jeg også.

Odd Walseth