Barn og unge fortjener kvalifiserte lærere – også i Finnmark

foto