Kjære statsminister Jonas Gahr Støre!

Når har din regjering tenkt å begynne å iverksette rivingen av vindkraftparken på Fosenhalvøya og på det andre området som ble kjent ulovlig oppsatt av Høyesterett i en dom fra i høst? Så vidt jeg har hørt har det aldri hendt før at en norsk regjering ikke har tatt en høyesterettsdom til følge. Du vil vel ikke at din regjering skal bli den første til å gå bort fra det som på engelsk kalles Rule of Law. Og som vi på norsk har et veldig bra ord for, nemlig at «Med lov skal landet bygges og ikke med ulov legges øde».

Det blir kaos hvis regjering eller storting skal begynne å overprøve Høyesterett. Det heter så fint at Høyesterett dømmer i siste instans. Gjelder dette bare for etniske nordmenn som ikke er av samisk opphav? Dette begynner allerede å bli skandaløst.

Man kan ikke være så tøvet med det grønne skiftet at man ikke kan kvitte seg med noen antakelig ikke særlig effektive vindmøller og kaste samiske rettigheter på båten, etter alt som er blitt oppnådd siden vi hadde Alta striden på 70- og 80-tallet. Jeg har lest at det går så mye energi med til å bygge en vindmølle at den omtrent ikke klarer å produsere like mye energi i sin levetid. Finn heller på noe annet for å skaffe strøm og bygg eventuelt vindmøllene et annet sted og ikke på samiske reinbeite og kalvingsområder. Men best av alt ikke bygg en eneste vindmølle. Det er bare toill som min salige far brukte å si.

Lykke til med å begynne å gjøre det rette og følge lovene i landet. Jeg minner om at lover blant annet er satt opp for å beskytte de svake mot overgrep.

Are Turi