– Per i dag er det kull og atomkraft som kan erstatte olje og gass