Det er all grunn til å prise seg lykkelig over at Norwegian har gitt SAS Braathens konkurranse på stamrutenettet i Finnmark. Nok en tøvete streik i selskapet skyver reisende rett i fanget på konkurrenten – og bedre enn noensinne skjønner vi behovet for konkurranse.

Flystreiken blant kabinpersonalet i SAS-delen lager i skrivende stund stor frustrasjon, selv om vi formoder at partene i løpet av fredagen gjør sitt ytterste for å avslutte konflikten. av selskapet

Flystreiken svir mest av alt for oss i nord. Alternative reisemåter er forsvinnende få i et fylke som mangler togtilbud. Derfor risikerer svært mange å få påsken ødelagt, også de som vil hjem til frisk luft i Finnmark i høytiden. Derfor er akkurat dette tillitsbruddet svært så skadelig for selskapet. Ingen får oss til å tro at tidspunktet er valgt tilfeldig. Her legger man opp til å gjøre mest mulig skade for en uskyldig tredjepart, blant annet for å styrke forhandlingskortet. Vi tror nok en streik i SAS Braathens verken skaper sympati i opinionen eller styrker forhandlingskortene, verken for kabinpersonalet eller selskapet som sådan.

Vi skal ikke legge opp til en ny debatt rundt behovet for streikevåpenet. Det byr seg garantert flere anledninger til den slags i løpet av våren. Det er likevel verdt å dvele ved at et ekstremt konkurranseutsatt selskap klarer å havne i et slikt uføre, blant annet i klinsj med et yrkesgruppe med mellom 400-500.000 kroner i årslønn for under 300 arbeidsdager i året. Det sier oss i det minste at det er helt andre yrkesgrupper som har mer bruk for et blankpusset streikevåpen.

Det var samtidig en underlig forestilling å se to partene i en offentlig krangel om streikegrunnlaget. De var ikke en gang enige om det var lagt fram en skisse før streiken var et faktum. Det sier oss at dette er amatørskap satt i system. Det er ille nok. Men verst er det selvfølgelig at det kan ende med at flere hundre tusen mennesker blir rammet. I et moderne samfunn, der flytrafikk utgjør høyst nødvendig infrastruktur, er det selvfølgelig helt uholdbart.