Venstre er i gang med å samle politisk støtte fra ulike partier bak et krav om at Riksrevisjonen eller Stortinget må granske den manglende utredningen før lokaliseringen av akuttsykehuset i Vest-Finnmark ble vedtatt, skriver Altaposten mandag 20. februar.

Det som nå er avdekket er en helsepolitisk skandale, mener Venstres Trine Noodt. Et akuttsykehus der tilgjengeligheten er sterkt begrenset i deler av året. Ambulansebiler som ikke er tilgjengelige. Ambulansefly som ikke kan lande i flau bris.

Manglende utredning av responstid for akutt sykdom og skade. En for lengst utdatert sykehusstruktur som ikke er økonomisk bærekraftig. Og nå står vi altså overfor en fullstendig rasert økonomi i Finnmarkssykehuset, som vil ramme pasientbehandlingen over hele Finnmark – nå må det fram i lyset hva som ligger bak skandalen, sier hun til avisen.

Spørsmålene hun og Venstre stiller er mange og interessante og kan kort sammenfattes til følgende: Hvilke utredninger ble gjort i forkant av investeringsbeslutningen i Helse Nord ved årsskiftet 2019/2020?

Faktum er at nær ingenting ble utredet før investeringen av Hammerfest Sykehus ble vedtatt, hevder hun. Og forklaringen på dette er jo like enkel som den er absurd: I mer enn et tiår har sentrale politikere i Finnmark fra Arbeiderpartiet, Høyre og SV kjempet en innbitt kamp for å FORHINDRE en uavhengig, kunnskapsbasert, helhetlig og oppdatert konsekvensutredning av sykehusstrukturen i fylket vårt.

De hadde bestemt seg på forhånd; alt skulle være som det alltid hadde vært. Og utrolig nok; med full støtte fra sine respektive moderpartier sentralt. Dessverre lyktes de. De «vant» kampen og fikk forhindret utredningen, men skapte et konkursbo.

Hvorfor har ikke Stortinget eller Riksrevisjonen igangsatt granskning og ettergått hvem som har ansvaret for hele denne skandalen, spør Noodt videre.

Når det gjelder Stortingets manglende respons på kravet om gransking, synes jo forklaringen også her åpenbar: Fakta kan jo være totalt ødeleggende hvis det blir avslørt at man helt bevisst har tatt en avgjørelse på sviktende grunnlag for å tvinge igjennom et bestemt vedtak – det må man jo for enhver pris forsøke å unngå. Så nå – når resultatene av denne totalt ødeleggende motstanden mot oppdatert kunnskap etter hvert blir synlig for oss alle – har de ansvarlige gjort seg selv usynlige. De som tidligere var ivrige talsmenn og -kvinner for at nye utredninger og konsekvensanalyser ikke var nødvendige hører vi ingenting fra lenger. Ikke et pip. Tausheten er total. På ynkeligste vis har de gått i dekning. Blitt borte. Et klassisk og pinlig eksempel på politisk ansvarsfraskrivelse.

At heller ikke Riksrevisjonen virker spesielt interessert i å granske denne saken kan muligens ha en sammenheng med at riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersens selv hadde en helt sentral rolle i Arbeiderpartiet, da man bestemte at sykehusstrukturen i Finnmark ikke skulle utredes…?

Jeg håper jeg tar feil – men dessverre, noen granskning tror jeg neppe det blir noe av; Riksrevisjonen skal jo angivelig være uavhengig av politisk påvirkning, så Schjøtt-Pedersen vil nok ikke la seg påvirke av Venstres krav…

Dessuten vil nok de to dominerende partiene på Stortinget gjøre alt for å forhindre også dette – og skulle det bli nødvendig har jo også SV sterke interesser i saken…

Magnar Leinan