Det er en sjarmerende tanke å drive olje- og gassaktivitet på strøm, men hvis det medfører at vi er ute av stand til å levere energi til næringsaktivitet i nord, er det gode grunner for å reversere planene. Reversering er tross alt en spesialitet i regjeringen.

Vi støtter naturligvis grønn omstilling og ser for oss at en slik prosess verken er kostnadsfri eller uten snubletråder, men advarslene fra kraftlagsdirektør Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag bør både bransjen og regjeringen lytte til.

Allerede befinner vi oss i en ulykksalig situasjon hvis planene for elektrifisering innebærer full stans av etableringer i Finnmark. Vi har sett mange av de samme advarslene fra andre deler av landet og Nord-Norge. Ambisiøse planer i Rana, som nettopp har grønnskjær i forretningsideene, kan paradoksalt nok forsterke behovet betydelig.

Vi kan ikke reservere nettkapasiteten til langsiktige investeringer utaskjærs og dermed lamme planer om kraftkrevende industri og aktivitet på land i Finnmark, et område som i lang tid har jobber energiske for å skape grunnlag for bosetting. Vi trenger mer enn noen gang at denne infrastrukturen er på plass, for eksempel i Øst-Finnmark.

Ramstads advarsler har blitt tatt på stort alvor lokalt og vi registrerer at det nærmest råder en tverrpolitisk frykt over konsekvensene. Det gjelder også for regjeringspartiene. Ordfører Monica Nielsen i Ap fastslår at vi ikke kan sitte rolig å se på at kraftressursen forsvinner.

Alta kommune har nettopp lagt til rette for mer aktivitet og flere arbeidsplasser på Skillemoen – og da rimer det dårlig med stillstand. Til og med SV lokalt er klar på at elektrifisering av sokkelen vil koste langt mer enn det smaker.

Ikke nok med at regjeringen fortsatt befinner seg på sporet om elektrifisering, men de går langt i begrave enhver plan om ilandføring og utsikter til flere ringvirkninger av olje- og gassvirksomhet regionalt.

Den entusiastiske flaggviftingen på Veidnes har snart 10-årsjubileum, men noe sier oss at akkurat dette forblir et jubileum uten snev av flagging av noe slag, kanskje spesielt i Nordkapp.

Regjeringen har gjort knefall for oljeselskapenes egne marginer ved å ta i bruk bøyelasting – og da er heller planen at vi finnmarkinger ruster oss for å betale strømmen til plattformen. I tillegg til at næringsetableringer tørker ut. Dette kan bli en ond sirkel.