Jeg har lenge vært i tvil om hva jeg skal stemme i folkeavstemningen om fylkestilhørighet. Har veid for og mot, prøvd å vurdere risikoen opp mot mulighetene. Det er fordeler og ulemper begge veier.

Men man må ta et standpunkt, og jeg kommer til å stemme for Troms. Hvis flertallet går for Troms, må konsekvensene utredes. Da tvinges departementet til å lage den utredningen som har vært savnet. En konsekvensutredning vil kunne gi svar på flere ubesvarte spørsmål, og vil kunne gi Alta muligheter vi ellers ikke ville fått.

Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss uttalte i sin 1. mai tale at det er viktig med en stor og sterk fylkesadministrasjon i Vadsø, for å få en positiv utvikling i Finnmark. Det er til å få frysninger på ryggen av. Hvilken utvikling vil en ansamling av byråkrater i Vadsø gi?

Er AP representanten fra Hammerfest kanskje redd for at Alta skal få en større innflytelse i nord. En rettmessig innflytelse, basert på folketall og på Altas strategiske beliggenhet og innovative kraft?

DET ville vært utvikling. Men nei, det viktigste er å beholde alt som før. Selv om det ikke har fungert, selv om det betyr fortsatt befolkningsnedgang. Bare man beholder en maktstruktur som gir fordeler til visse kretser.

Noen har hevdet at vi mister NN-tilskudd, mister økonomiske støtteordninger og andre goder vi har i dag, ved å velge Troms. En slags straff for å ikke følge reverseringspartiene. Det er verken dokumentert eller sannsynliggjort.

Det har også vært truet med at vi mister jakt og fiskerettigheter på Finnmarkseiendommens grunn, om Tromsø blir administrasjonssted for fylkeskommunen, og ikke Vadsø. Det er ren skremselspropaganda.

I Finnmarkslovens § 2 heter det at "Loven gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser i Finnmark. Med Finnmark menes det området som utgjorde Finnmark fylke 1. juli 2006." I det området var og er Alta.

I ungdomsdebatten på Alta bibliotek sist mandag var det ei ung jente, Vårinn Henriksen som hadde best kontroll på tallene. I debatten viste hun til at SPs stortingsmann fra Hasvik, Geir A. Iversen var fullstendig uvitende om fylkeskommunens økonomi.

Den unge debattanten fikk deretter beskjed om ikke å snakke om personer som ikke var til stede. Et grovt overtramp av panelets eneste politiker. Selvsagt kan og skal man kunne referere til stortingspolitikere som ikke kan leksa si. Selv om de ikke er til stede. Det er helt normalt, og det må de tåle. Er nivået på AP og SP sine stortingsrepresentanter så lavt at de må beskyttes mot seg selv?

Noen er veldig glad i å si at Alta må ta STORFRAKKEN på. Hva de nå måtte mene med det. Kanskje de mener at Altas ungdom skal måtte reise til andre steder i fylket for å gå på skole? Og sørge for at det nye sykehuset i Hammerfest blir fylt opp av pasienter fra Alta i all fremtid?

Storfrakken kan leveres på Fretex eller kastes på Stengelsmoen. Den har ingen ting i politikken å gjøre. Den er en innholdsløs, tom frase som brukes for å forsvare at Altas interesser skal vike til fordel for samfunn som ikke er bærekraftig.

Jeg velger å stemme for Troms, for å ivareta Alta kommunes innbyggere sine interesser og muligheter i fremtiden.

Odd Erling Mikalsen, Frp