Denne uken behandles budsjettet for Troms og Finnmark Fylkeskommune. De varslede innsparingene er så store og omfattende at det får store konsekvenser for dagens ungdom i Alta.

Jeg arrangerte et digitalt fakkeltog for Alta videregående skole fordi jeg mener det er urimelig å kutte så mye på en skole som har ventelister på yrkesfag og ligger i en vertskommune som har et stadig økende folketall. Det var til sammen over 300 som viste sin støtte til aksjonen.

Dette er vårt signal til fylkestingspolitikerne om at vi brenner for utdanning i nord og at det videregående tilbudet i Alta må bygges opp, ikke ned.

Behovet for kompetanse er skrikende i nord. Vi trenger mange flere hender og hoder i både bygg- og anleggsbransjen, i helsetjenesten og i hotell- og servicenæringen. Vi trenger problemløsere for framtiden, vi trenger sykepleiere, ingeniører og leger.

Vi trenger lærere og vi trenger ledere. Vi trenger kokker, servitører, mekanikere og frisører. Vi trenger alle. Jeg synes egentlig ikke at det er rom for å kutte på Alta videregående skole. Tilbudet burde faktisk heller styrkes.

Det arrangeres flere fakkeltog i Finnmark for tiden. Jeg har lite lyst til å gnage på de tynne og magre bena til videregående skoler i Finnmark. Jeg skulle ønske vi hadde en skoleeier som ikke gjorde oss til kannibaler. Den sterkestes rett og alt det der.

Ja, det er viktig at det bor folk i Finnmark. Men det er enda viktigere at vi satser der vi kan lykkes. Vi må forholde oss til fakta, ikke følelser. Faktum er at Alta har en stabil vekst i folketall, og har hatt det over mange år. Faktum er at Alta videregående skole er en bærekraftig skole. Reduseres tilbudet reduseres også antallet skoleplasser, så enkelt er det.

Da vil flere ungdommer måtte flytte fra Alta for å gjennomføre videregående opplæring. Jeg synes ikke det er greit. Jeg ber våre fylkestingspolitikere om å ta ansvaret som skoleeier når budsjettet nå skal behandles og vedtas.

Solveig Jensen

Tillitsvalgt

Norsk Lektorlag