I Senterpartiet er vi glade for at vi endelig kan vi gå i gang med forberedelser til oppdeling av Troms og Finnmark. Vi ønsker å gjøre opp for den uretten som ble påført folket i nord av Solberg-regjeringen. Senterpartiet har hele veien vært imot denne tvangssammenslåingen, og vi gikk til valg på oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune ved fylkestingsvalget i 2019 og ved stortingsvalget i 2021. Nå får endelig folket i Troms og Finnmark det slik de ønsker: Finnmark og Troms skal bli egne fylker igjen. Oppdelingen skal være gjennomført til 1.1.2024. I Senterpartiet er vi klar for å ta fatt på denne prosessen.

foto
Gruppeleder Irene Lange Nordahl i Sp. Foto: Privat

Når gruppelederne for Høyre, Christine B. Killie, og FrP, John Karlsen, i Troms og Finnmark fylkesting går til angrep på oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune, så fremstår dette merkelig og som et forsøk på å omgå og tåkelegge det som er de faktiske forhold: Det var Solberg-regjeringen, med Høyre, FrP, KrF og Venstre, som sørget for sammenslåing av Troms og Finnmark, mot folkets vilje. Det skjedde uten utredning og mot folkeavstemningen i Finnmark, der 87% av folket gikk imot sammenslåing. Også i Troms er det stor motstand mot sammenslåingen.

En meningsmåling i NRK Troms rett før Stortingsvalget i 2021, viste at hele at 61,7% av innbyggerne i Troms var for oppløsning. Sammenslåingen av Troms og Finnmark er nok en «reform» fra Solberg-regjeringen uten forankring i folket, og uten fullfinansiering av sammenslåingen, der Solberg-regningen sendte regningen for sammenslåingen til fylkeskommunen. Midler som kunne vært brukt til fylkeskommunale tjenester, som samferdsel og videregående opplæring, måtte benyttes til sammenslåingen av fylkene som Solberg-regjeringen tvang gjennom. Det vil for alltid tilhøre historien at det var Høyre, FrP, Venstre og KrF som presset gjennom denne sammenslåingen. Det vil bli husket av folket i nord.

Troms og Finnmark fylkesting vedtok allerede i 2020 å sende søknad om oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, og dette ble fulgt opp av fylkesrådet. Imidlertid ville ikke Solberg-regjeringen imøtekomme denne søknaden om oppdeling av Troms og Finnmark. Det måtte som kjent et stortingsvalg i 2021 og ei ny regjering med Sp og Ap til for å få startet prosessen. I Senterpartiet er vi glade for at regjeringsplattformen til den nye regjeringen er helt krystallklar på at søknaden om oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune skal innvilges. I tillegg vil Sp/Ap regjeringen oppløse andre tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget. Vi ser at det i en rekke av de fylkeskommunene som ble sammenslått under Solberg-regjeringen nå foregår debatter om oppdeling, blant annet i Viken og Innlandet. Senterpartiet er en pådriver i disse debattene.

Når vi nå starter oppdeling av Troms og Finnmark er det første gang en fylkeskommune skal deles opp, og Troms og Finnmark vil være foregangsmodell for oppløsning av andre fylkeskommuner.  Prosessen skal være politisk styrt og være forankret i fylkestinget, den skal være ryddig og forsvarlig, og sikre involvering av både opposisjon og posisjon i fylkestinget. Her inviterer vi blant andre gruppelederne i Høyre og FrP til å delta. Fylkestinget vedtok i desember 2021 at det etableres tre utvalg for oppdelingen: Et utvalg for Troms, et utvalg for Finnmark og et utvalg for fellessaker, inkl økonomi. Når fylkestinget møtes den 25. februar skal det velges representanter og ledelse fra fylkestinget til disse tre utvalgene, som vil bli helt sentrale i den politiske styringen av oppdelingsprosessen. Utvalgene får innstillingsrett til fylkestinget på alle saker som kommer via fylkesrådet, og som omhandler reetablering av henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Prinsippet som legges til grunn er at det de gamle fylkene hadde med inn, skal de ta med ut (gjeld, eiendeler mv). I fylkestingssaken som ble behandlet i desember 2021, er det omfattende arbeidet som oppdelingen innebærer beskrevet, og med tidslinje.

Senterpartiet er klar for å ta ansvar for oppdelingen av Troms og Finnmark, og vi ser fram til å ta fatt på dette arbeidet – til beste for folket i hele Troms og Finnmark.

Irene Lange Nordahl

Gruppeleder Senterpartiet

Troms og Finnmark fylkesting