Vil et samfunn uten religion, lover og regler og etiske og moralske grenser gi oss et mer velfungerende samfunn og styrke vår følelse av frihet og trygghet? Vil et samfunn med frihet og rett til å praktisere alle former for seksuelle aktiviteter være en berikelse av vår kultur og gi oss et mer harmonisk og velfungerende samfunn? Vil et kjønnsnøytralt samfunn med alle former for skiftende samlivsrelasjoner gjøre barna tryggere på sine seksuelle legninger og gi et tryggere oppvekstgrunnlag og mer stabile familieforhold?

Det er en selvfølge at mennesker ikke skal trenge å føle skam for legninger og følelser som skaperverket har gitt dem, og alle er enige om at kjærlighet, nestekjærlighet og toleranse er bærende samfunnselementer! Skapdørene har heldigvis åpnet seg for de «skeive», men store deler av landets befolkning mister sin rett til ytringsfrihet og meninger som ikke er i samsvar med Prides «grenseløse» sannheter. De som ser behovet for samfunnsnormer, moral og etikk har overtatt skap - plassene til de «skeive»!

Pride markedsfører sin kampanje som en kamp for kjærligheten. Alle i landet vårt kan fritt elske sine barn, foreldre, familie, venner, kjærester, kjæledyr, naturen, musikk, gjenstander osv. Som alle andre i landet vårt har de «skeive» mulighet og rett til å elske hvem og hva de vil!

Opplevelse av kjærlighet kan ikke vedtas, kreves eller kjøpes! Kjærligheten baseres ikke på gjenytelser! Ingen kan tvinge noen til å gi kjærlighet, men alle kan fritt gi hvem eller hva de vil sin egen kjærlighet! Ved hjelp av ord, handlinger, væremåte, oppførsel, og evne til å framkalle følelser, åpner man døren for kjærligheten! Provokasjoner og kamp på barrikadene for egne særkrav, er ikke forenelig med kjærlighet og toleranse!

Mange oppfatter Pride-kampanjen som en provoserende og egoistisk kamp og markedsføring for å sikre egen rett til fritt valg av seksuelle aktiviteter og partnere, uten etiske og moralske begrensninger, og uten å ta hensyn til andres kulturer, meninger og følelser!

Store deler av den Norske befolkning er bekymret for samfunnsutviklingen. De føler at Prides fine ord om toleranse og mangfold ikke omfatter andres menneskers livsidealer, meninger og bekymringer!!

I et velfungerende og harmonisk samfunn må alle vise respekt og ta hensyn til hverandre, slik at man ikke framprovosere spenninger som kan føre til motsetninger og tragedier. Motsetningene vokser dersom samfunnet hindrer åpne meningsutvekslinger om grunnleggende samfunnsnormer.

Kirken, avisene og sentrale politikere, som har ansvaret for samfunnets utvikling mister befolkningens tillit når de legger seg flat for moteriktige trender og samfunnsvedtatte sannheter! Vi opplever et «keiserens nye klær» syndrom der ingen tør å protestere og ta opp kampen mot moralsk forfall, klimahysteri, FN`s handlingslammelse, befolkningseksplosjon, forsøpling av hav og elver, og dagens selvforskyldte energikrise.

Mener politikerne at årsaken til dagens politikerforakt skyldes befolkningens inkompetanse?

Bjørn Odden