Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen mener Norge bør fortsette å straffe brukere av cannabis. Både de som er avhengige, de som bruker det for å døyve smerter, og unge som tester det i en eksperimentell periode av livet. Selv om Arbeiderpartiet ikke engang vil avkriminalisere bruken, hadde jeg forventet en kunnskapsbasert debatt. Også i spørsmålet om legalisering.

Det er bra at ungdom flest i Norge ikke prøver cannabis. Men til tross for strengere strafferammer, har bruken økt. Tall fra FHI viser at én av fire nordmenn har prøvd cannabis. Jeg vil da stille spørsmålet; bør vi ikke ta debatten om å skape trygge rammer rundt kjøp og salg av rusmidlet, for å redusere skadevirkningene av et svart cannabismarked?

Vi vet at forbud mot cannabis kan være en døråpner for barn og unge inn i kriminelle miljøer og tyngre rusmidler. Som jurist, politiker og far vil jeg derfor gå lenger enn Venstres stortingsprogram, som sier at fordelene ved en regulert omsetning «synes å oppveie ulempene», og støtte legalisering av cannabis. Ikke fordi jeg ønsker at mine ungdommer skal teste cannabis, tvert imot. Likefullt vil 20-30 prosent av ungdommer gjøre det, selv om det er straffbart. Hvilke stoffer er det ungdom får tak i, og hvem er det de må oppsøke for å få det? Som voksne må vi stille oss selv disse litt ubehagelige spørsmålene.

Legalisering er riktig fordi politiet kan rette ressurser mot bekjempelse av mer alvorlig kriminalitet enn en 19-åring med litt hasj i lomma. Bruk av cannabis skjer uansett om det er lov eller ikke, og det er derfor vi bør flytte kjøp og salg av cannabis fra et kriminelt marked, til et statlig kontrollert marked.

Ved statlig regulering kan staten sette aldersgrenser, åpningstider og kvalitetssikringskrav som skaper et tryggere marked enn på gata i dag. Et cannabismarked med skatteinntekter som kommer samfunnet til gode, er utvilsomt bedre enn et illegalt marked.

Rusdebatten er en kontroversiell og vanskelig debatt, men det er ofte de mest krevende debattene som er de viktigste. Derfor er det synd om Arbeiderpartiets gamle fordommer og skremselsbilder dominerer og avsporer en kunnskapsbasert debatt om legalisering.

Abid Raja, Venstre