De to siste årene har vært spesielle på Betania. Pandemiens utfordringer for drift og Betanias egen reise har vært krevende. Likevel er jeg optimistisk i møte med 2022.

Det er nyttig å huske på hva vi kommer fra. Vår grunnlegger var en sosial gründer mange i Alta har hørt om, men slett ikke alle kjenner historien. Alma Halse var et menneske som i møte med usikkerhet handlet der andre fortvilte. Alma Halse startet med å ta seg av barn som trengte omsorg. Med få ressurser tok hun imot barn og mødre på flukt fra vinterkrigen i Finland og ga dem husrom.

Under og etter 2. verdenskrig bygde hun opp Betania, først som et tilfluktsted for mange som hadde mistet alt under evakueringen av Finnmark, og deretter ble omsorgsvirksomheten vi kjenner i dag bygd, stein på stein. I år er det faktisk 75 år siden nye Betania (bygget som i dag huser Møteplassen lavterskelsenter og Alta matstasjon) stod ferdig, det første offentlige bygget i Finnmark etter krigen.

Nå står vi ved et nytt veiskille.  Ikke så dramatisk som i Almas tid, men utfordrende nok. Økonomiske realiteter gav oss ikke annet valg enn å sette punktum for sykehjemsdrift. Det er tungt å se Furuly sykehjem, et faglig solid omsorgsmiljø, mørklagt og avviklet. Vi kjenner på dyp takknemmelighet til de som har lagt ned en enorm innsats for å skape gode dager for de vi har hatt ansvar for. Vi vil si tusen takk for alle gode ord fra pasienter og pårørende, de går rett til hjertet.

Som en av Altas større arbeidsgivere er det trist å se 75 gode kolleger gå ut av dørene for (foreløpig) siste gang. Dere har alle betydd utrolig mye. Noen av dere går nå til servicenæringen, noen blir studenter, noen går til Finnmarkssykehuset, noen til jobb i omsorgsboliger og noen til kommunens eget sykehjem. Jeg er stolt over at så mange arbeidsgivere nå skal få se de samme kvalitetene vi har vært så heldige å oppleve. Vi ønsker dere alle lykke til!

Arven fra Alma gir oss likevel retning; Hjelpe der vi kan hjelpe best.  Det er slik jeg mener ideelle virksomheter skal tenke og handle. Hvis vi skal støtte de som virkelig trenger oss krever det at vi fornyer oss i takt med behovene. Vår historie stanser altså ikke her, den gjenskapes!  Til neste år skal vi fortsette å arbeide målrettet med utvikling og ikke avvikling.

Gjennom å søke tilbake til røttene reetablerer vi oss som aktør innen barne- og familievernet. I 2022 etablerer vi Almahuset (omsorgstilbud for barn og unge) både i Alta og i Kirkenes. Vi bygger opp et kompetansemiljø for tiltak innenfor barne- og familievernet. Vår satsing på psykisk helse bygges videre, med blant annet psykologtjeneste for flere kommuner. I tillegg viderefører vi våre to barnehager og vårt miljøterapeutiske botilbud.

På Alta sentrum er vi inne i et spennende samarbeid om et nytt bolig-sosialt tilbud. Vi har også flere andre planer under utvikling, som vi håper dere vil stifte bekjentskap med over tid. Vi utvikler oss, vi avvikler oss ikke.

Når året skal oppsummeres, vil jeg takke Alta kommune, som har gjort en kjempejobb under koronaen, med solid innsats innen testing, sporing og vaksinering. Profesjonaliteten til kommuneledelse og helsetjeneste har gjort at vi har opplevd det trygt både å være innbygger og driver av omsorgsvirksomhet i en krevende tid. Vi skylder alle kommunen en takk for dette.

Selv om de siste årene for Betania har vært preget av tøffe forhandlinger med kommunen, er kommunen en partner vi har samarbeidet godt med i mange år, og vi håper det fortsetter.

Det er spesielle dager for de fleste av oss når vi nå går inn i julen med begrensninger vi helst ikke skulle hatt. Samtidig blir vi mer bevisst det som virkelig betyr noe; trygghet for våre nære, fremtidstro og at vi opplever forventninger til hva vi selv kan bidra med for de rundt oss.

La oss ta ekstra vare på hverandre i julen, og se med forventning mot 2022.  En riktig god jul ønskes dere alle fra oss i Betania!

Heidi Tangstad

Daglig leder

Betania Alta