Det enorme snøfallet som påsken åpnet med setter beredskap på dagsordenen. Årets påske blir beskrevet som en påske for brettspill godt innlosjert i hytte og hus.

Stengte veier og fjelloverganger avskjærer Alta fra omverdenen, og bygder fra kommunesenteret. Helgeplaner uteblir og påskeferien utsettes.

Vi vet hvor vi bor, sies det. En lite trøstende kommentar som kommer titt og ofte når det er dårlig vær. Vi rår ikke over været, og når været herjer settes liv og helse i spill. God infrastruktur er ryggraden i samfunnet og legger til rette for alt annet, deriblant transport som kjøreturen til hytta, arbeid og helse.

Veistrekningene inn til Alta er værutsatt og mye diskutert. Blant dem er E45. Der har vi Kløfta hvor tungtransporten durer og går, og ras truer med å stenge det rasfarlige, smale og krokete veistrekket. Her startet påsken med skred og stengt vei. En kjip start på årets påskeferie, men en hendelse som ikke peker seg ut som særlig spesiell.

Det har lenge vært et krav om utbedring av Kløfta nettopp fordi det det går skred til alle årstider, og det er tungtransport som setter seg fast og sperrer veien. Kløfta må utbedres så trafikken kommer seg ut og inn av Alta selv om det stormer som verst. Ikke bare for ivrige hyttefolk, men også for godstrafikk og utrykningskjøretøy.

Brøytemannskapet jobber iherdig for å holde veiene åpne så folk, godstrafikk og utrykningskjøretøy kommer seg frem. Folk på arbeid og påsketur, godstrafikk til og fra den vide verden, og utrykningskjøretøy på oppdrag. På lufthavnene kjempes en kamp mot snømengdene, vær og vind for å ivareta luftambulanseberedskapen, så pasienter kommer seg fram til livreddende helsehjelp.

Det kraftige snøværet skaper usikkerhet og gjør det klart at Alta må være rustet for å ta imot akutt syke pasienter fra Alta-regionen. Og det er helt sikkert at Alta må ha en akutt indremedisinsk avdeling. Når det stormer som verst værmessig og helsemessig blir tiden knapp, og da må vi være beredt for å berge liv og helse.

Det må være mulig å stabilisere akutt syke pasienter i Alta før de videresendes UNN for videre oppfølging. Helse Nord er inne i en fase med omstrukturering, og Alta Arbeiderparti står på våre krav om flere og bedre helsetjenester ved Klinikk Alta.

Morten Simensen Haldorsen

Kommunestyrekandidat

Alta Arbeiderparti