Finnmark Ap har årsmøte denne helgen. Finnmark Ap kan ikke se bort fra at Pasientfokus ble Finnmark tredje største politiske maktfaktor i Finnmark ved stortingsvalget i 2021.

I år må Finnmark Ap si ja til en helt ny sykehusstruktur i Finnmark. En sykehusstruktur som sikrer beredskapen, skaper trygghet og bolyst. Det handler om folks liv! Det betyr at Kautokeino, Vardø, Berlevåg, Kjøllefjord, Lebesby, og andre steder i Finnmark må få lettet sin hverdag ved at vi blant annet utvider tele-teknologiske løsninger til alle kommunene i Finnmark slik at folk slipper å reise lange strekninger for enkle undersøkelser.

Vi lever i en problemfylt tid. Vårt naboland Russland har gått til krig mot Ukraina. En krig som kan eskalere å få store konsekvenser også i Finnmark. I tillegg vil få en fremtid med våtere, villere og røffere vær. Det er viktig at politikere fra Finnmark ivaretar alle i Finnmark sine utfordringer. Pasientfokus sier i sin arbeidsplan blant annet:

Distriktslegenes faglige kompetanse er viktig! For å unngå prognosetap ved kritiske sykdommer som lungesykdommer, hjerte- eller hjerneinfarkt må leger i Alta, Kautokeino, Vardø, Vadsø, Lakselv, Berlevåg og Finnmark for øvrig kunne sende pasientene raskest mulig til riktig behandlingssted. Det handler om pasientenes liv. Sagt helt enkelt: Etter et hjerteinfarkt skal fiskeren tilbake som yrkesfisker - og ikke som hobbyfisker.

Pasientfokus jobber FOR at menneskene som BOR i Finnmark - skal få likeverdige tjenester. Vi skal lære av historien - ikke bygge sykehus av historiske årsaker. Vi skal bygge sykehus for fremtiden - for gode liv for de som lever i dag og for de som kommer etter oss. En god beredskap gir god livskvalitet og bolyst for befolkningen.

På årets årsmøte i Finnmark Ap må det komme helt klart fram at Finnmark Arbeiderparti ønsker en helt ny sykehusstruktur - også for distriktskommunene i Finnmark.

I tillegg må Finnmark Ap ta en beslutning om de ønsker at Alta skal bli i Finnmark. I så tilfelle må et minimum være at Finnmark Ap denne helgen sier ja til fødeavdeling og geriatrisk sengepost i Alta.

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus