– Ingen problemer med å se at dette ble stygt og stigmatiserende

Rut Olsen forklarer uttalelser om voldtekt og asylmottak.

Rut Olsen (Kp) 

Meninger

For det første så vil jeg som politiker beklage at det ikke lot seg gjøre med videre hotelldrift ved Nordlys Hotell i Bossekop. På lik linje med mange andre, så har jeg et inderlig ønske om å se både Bossekop og Elvebakken blomstre på ny. Derfor har vi jobbet hardt for og endelig kunne komme i gang med områdeplanen for Bossekop. Og før denne er på plass, bør vi tenke oss nøye om hva vi egentlig vil med området, i tett samarbeid med resterende næringsliv og befolkningen i området.

Når det kommer til Altapostens overskrifter, så er jo de i sin fulle rett til å lage de overskrifter de måtte ønske. Men har ingen problemer med å se at dette ble både stygt og stigmatiserende mot de som har en annen hudfarge enn oss. Min intensjon var nok et forsøk på å forklare hvorfor en etablering av asylmottak i Bossekop skaper reaksjoner. Uttalelsen baserte seg på asylmottak og ikke flykninger som har fått godkjent oppholdstillatelse i Norge. Det er en vesentlig forskjell. De fleste av oss i Alta har levd med innvandring i svært lang tid. Og jeg tror også de fleste kan si seg enig i at vi ikke har hatt nevneverdige problemer med dette. Av de jeg har fått kjennskap med, så er dette både ærlige og hyggelige folk, som jobber flittig og forsørger seg selv, og er heller ikke kriminelle eller voldtektsforbrytere!

Og grunnen til at det har gått bra i Alta hittil, tror jeg er fordi man ikke har samlet forskjellige kulturer i en klynge, men hatt spredt bosetting rundt om i byen.  Derimot har man sett mange uheldige virkninger hvor bydeler nesten kun består av ikke vestlige innvandrere, og dette er ikke FREMMEDFRYKT, men KUNNSKAP etter mange års erfaringer.

Det som er med et asylmottak er at her har man ingen kontroll på hvem som bor der, og en svært stor prosent av de som er der, er uten gyldig begrunnelse og blir sendt hjem.  Der kan det oppholde seg alt fra uskyldige kvinner og barn, eller ettersøkte drapsmenn. Dette er heller ikke FREMMEDFRYKT, men KUNNSKAP vi har sett mange eksempler på.

Politiet i Norge sier selv at størsteparten av voldtekter og kriminalitet stammer fra folk med ikke vestlig bakgrunn her i Norge. Dette er faktisk ikke noe som er funnet opp av Rut Olsen, men politiet selv. Har politiet selv blitt rammet av FREMMEDFRYKT, eller uttaler de seg på grunn av KUNNSKAP og analyser? Dette er dessverre et faktum. Derfor skapes det også reaksjoner rundt planer om asylmottak i Bossekop, og tanker rundt om hva dette kan føre med seg i nærområdet. Selv om vi alle skulle ønsket at dette var en ubegrunnet frykt, så er dessverre en del av dette FAKTA også. Men i det politisk korrekte Norge, blir du fort stemplet rasist om du noen ganger skulle være så dum å påpeke fakta.

Derfor er fortsatt mitt hovedbudskap om  denne saken, at både befolkning og næring i Bossekop må få bli hørt, før denne saken blir behandlet politisk. Det blir det helt korrekte i et demokrati.

Til slutt vil jeg si: Jeg går IKKE rundt i Alta og tror/mener at alle med annen hudfarge [etnisitet/kultur] enn meg selv er voldtektsforbrytere eller kriminelle, som det kunne se ut som i oppslaget i Altaposten. Men jeg står fast på at inntaket av flykninger til Alta bør begynne å begrenses, og med erfaring og kunnskap fra andre byer, bør vi fortsette med spredt bosetting av asylsøkere, da dette er den beste integreringspolitikken vi kan føre i Alta.  

Rut Olsen, Kystpartiet