– Fontenehus vil bety mye for de som sliter tungt

Kommunestyret skal behandle såkalt Fontenehus i Alta på tirsdag. I dette innlegget skriver Åge Driveklepp om behovet på vegne av interimstyret.

Trine Noodt og Reidar Svare i Fontenehuset kjemper for etablering i Alta. Saken behandles i kommunestyret tirsdag.   Foto: Rune Østlyngen

Meninger

Friske midler til psykisk helse i Alta


Alta kommune har nå muligheten til å få økte statlige ressurser til pykisk helse gjennom å etablere et Fontenehus i Alta fra 2016.

Et fontenehus er et hus som tilbyr et arbeidsfelleskap og et sosialt rom for mennesker med psykiske problemer. Staten er med og bevilger penger til 8 fontenehus i Norge, og helsedirektoratet ønsker nå å etablere to nye fontenehus i fylker som ikke har det enda.  Alta kommune er derfor en svært aktuell kandidat til å få et fontenehus nettopp nå.

Et fontenehus kan være i gang allerede fra 2016, uten at det koster Alta kommune en krone siden staten betaler alle utgifter det første året. Med tre -fire ansatte vil et Fontenehus i Alta nå ut til 40-50 mennesker i som i dag ikke finner det riktige hjelpen innenfor de eksisterende tilbudene kommunen har, for å få bedre psykisk helse og fungere bedre i hverdagen.

Erfaringene ved Fontenehusene i Norge, viser at medlemmene av Fontenehus lykkes i å få en bedre psykisk helse, flere kommer seg gradvis ut i arbeid igjen, også via en arbeidsmarkedsbedrift, og relasjonene i og tilhørigheten til Fontenehuset betyr svært mye. Et Fontenehus er organisert som en stiftelse, der medlemmer forvalter eierskap til huset.

For Altas befolkning vil et Fontenehus bety at mange av de som i dag sliter tungt med sin psykiske helse, vil få en mulighet til å bli inkludert, bety noe for andre, være i arbeid og bli gitt anledning til å bygge sosiale relasjoner.

For Alta kommune sin del vil et Fontenehus bety en friskere befolkning, det vil lette oppgavene for den kommunale psykiske helsetjenesten og være et godt supplement til det tilbudet som i dag finnes. Staten bidrar med inntil 75% finansering av Fontenehuset, slik at de samlede ressursene til psykisk helsehjelp økes, og enda flere får hjelp enn hvis kommunen alene skal finansiere alt av tilbud.

Vi håper Alta kommune vil være med på å gi Altas befolkning muligheten til å få økt ressursene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet – og være med på etableringen av et Fontenehus i Alta.


Åge Driveklepp

For interimstyret i Fontenehus Alta